Hlavní obsah

tady

Příslovce

  1. (na tomto místě) aquí, acá, por aquíTady (je) Petr. ohlášení v telefonuSoy Pedro.Tady máte. v obchodě ap.Aquí tiene.To je hned tady.Está muy cerca.přímo tadyaquí mismozrovna tadyjusto aquí
  2. tady - tam (tu - jinde) aquí ... ahí
  3. hovor.(při upřesnění, zesílení ap.) aquí, acá, este
  4. (vyjadřuje začátek něčeho)expr., hovor. A je to tady!¡Ya está aquí!, ¡Ya apareció aquello!být (už) tadyecharse encima, estar a la vuelta de esquina

Vyskytuje se v

právě: právě tadyaquí mismo

blízko: Je tady někde blízko benzínka?¿Hay una gasolinera por aquí cerca?

být: Jsme tady. na místě ap.Estamos aquí.

být: Tady to je.Aquí está.

být: Tady je Pedro. u telefonuSoy Pedro.

dělat: Co tady děláš?¿Qué haces aquí?

když: Když už jsi tady...Ya que estás aquí...

moct: Může se tady kouřit?¿Se puede fumar aquí?

poblíž: Je tady poblíž lékárna?¿Hay una farmacia por aquí (cerca)?

pohledávat: Co tady pohledáváš?¿Qué haces por aquí?

se, si: Tady se nekouří.Aquí no se fuma.

stavět: Tady autobus nestaví.Aquí el autobús no para.

estar: No está (aquí).Není tady.

lado: aquí al ladotady vedle