Hlavní obsah

právě

Příslovce

  • en el momentoPrávě jsem to dočetl.Acabo de leerlo.Právě se chystal odejít.Estaba a punto de salir.

Částice

  • justamente(rovnou) mismo(přesně) justoPrávě naopak!¡Todo lo contrario!Právě proto.Precisamente por eso.právě tadyaquí mismoprávě teďahora mismo

Vyskytuje se v

chystat se: disponerse a hacer alg, estar a punto de hacer algprávě se chystat udělat co

právě: aquí mismoprávě tady

teď: ahora mismo, v současnosti hoy (en) día, en la actualidadprávě teď

dnes: hoy mismoprávě dnes

odjet: El tren acaba de partir.Vlak právě odjel.

rozejít se: Acaba de romper con su novia., Acaba de dejar a su novia.Právě se rozešel se svou přítelkyní.

contrario: todo lo contrarioprávě naopak

momento: de momentoprávě teď, momentálně

precisamente: precisamente por esoprávě proto