Hlavní obsah

estar

Intranzitivní sloveso

  1. být, nacházet se na místě, v určité pozici ap.No está (aquí).Není tady.estar de piestát na nohouestar sentadosedětestar tendidoležet, být položený
  2. mít se jak, být, být na tom zdravý, nemocný ap.¿Cómo estás/está usted?Jak se máš/máte?Estoy bien.Mám se dobře.Está enferma.Je nemocná.estar de viajebýt na cestě, cestovat
  3. de algn být zaměstnání, pracovat jako co
  4. a alg být co den, datumEstamos a 3 de marzo.Je 3. března.
  5. a alg stát co cena, být za kolik

Vyskytuje se v

agua: být na vážkách/na rozpacíchestar entre dos aguas

alma: mít smrt na jazyku, mít na kahánkuestar con el alma en la boca

altura: dostát očekáváníestar a la altura de las circunstancias

ambiente: být ve svém živluestar en su ambiente

barco: být na jedné lodiestar en el mismo barco

bienestar: sociální státEstado de bienestar

boga: být v oblibě, být v móděestar en boga

bota: být připravený/nastartovaný/nachystanýestar de botas/con las botas puestas

cabo: mít na kahánku/smrt na jazyku, být na umření, mít to sečtenéestar (muy) al cabo

caso: být v obraze, vědět, o čem je řeč, být dobře informovánestar en el caso

choto: být střelený/trhlý/praštěnýestar como una chota

cojón: srát koho kdo/coestar hasta los cojones algn de alg(n)

coño: mít až po krk/plné zuby čehoestar hasta el coño de alg

dedo: být na pokraji čehoestar a dos dedos de alg

estado: stát instituceEstado

estar: obývací pokoj, obývákcuarto/sala de estar

fuego: (být) mezi dvěma ohni(estar) entre dos fuegos

furia: (být) rozzuřený(estar) hecho una furia

harto: mít po krk/plné zuby/dost čehoestar harto de alg

hueso: (být) vyhublý na kost(estar) en los huesos

jamón: být kus atraktivní ap.estar jamón

jefe: hlava státu král ap.jefe de Estado

leche: mít ještě mlíko na bradě, téct ještě mlíko po braděestar con la leche en los labios

limbo: být mimo zabraný do něčehoestar en el limbo

luna: spadnout z měsíce, lítat v oblacíchestar en la Luna

mal: být znepřátelený/rozhádaný/pohádanýestar a mal

malva: být pod drnem mrtvýcriar/estar criando malvas

orden: být normální, být na denním pořádkuestar a la orden del día

pelo: mít po krk/plné zuby koho/čehoestar hasta los pelos de alg(n)

pez: být jako ryba ve voděestar como pez en el agua

pie: stát na nohouestar de pie

piel: být v kůži, být na místě kohoestar en la piel de algn

plano: být vedlejší, být na druhé kolejiestar en el segundo plano

polvo: být zničený unavený ap.estar hecho polvo

punto: de alg právě se chystat k čemu, udělat coestar a punto

razón: státní zájemrazón de Estado

sobra: být navíc, přebývatestar de sobra

sopa: být tuhý spátestar sopa

tanto: (po)starat se o coestar al tanto de alg

tapete: řešit se, projednávat se, být diskutovaný/na pořadu dneestar sobre el tapete

trece: trvat na svém, postavit si hlavuestar en sus trece

tren: být fešák atraktivní ap.estar como un tren

último: být v posledním taženíestar en las últimas

uso: být v dobrém stavu oblek ap.estar en buen uso

uva: být naštvanýestar de mala uva

visto: alg(n) být dobře pohlíženo na koho/coestar bien visto

acorde: souhlasit s čím, být zajedno v čemestar acorde en/con alg

acuerdo: souhlasit s kým/čímestar de acuerdo con alg(n)

alarma: stav pohotovostiestado de alarma

alerta: stav pohotovostiestado de alerta

ánimo: duševní rozpoložení, naladěníestado de ánimo

apuro: být v úzkých, mít potížeestar en apuro(s)

arrepentido: litovatestar arrepentido

atareado: mít hodně práceestar atareado

atento: dávat pozor, být pozornýestar atento

barbecho: ležet lademestar en barbecho

bien: cítit se/mít se dobřeestar bien

bono: státní dluhopisbono del Estado

cama: ležet v posteli nemocnýestar en/guardar cama

celoso: žárlitestar celoso

centinela: být na hlídce, hlídkovatestar de/hacer centinela

civil: (občanský) stavestado civil

conforme: souhlasit s kým/čímestar conforme con alg(n)

corto: mít nedostatek/málo čehoestar corto de alg

cuajado: vytuhnout usnoutestar/quedarse cuajado

cuarto: obývací pokoj, hovor. obývákcuarto de estar

decúbito: ležetestar en decúbito

defensiva: (být) v defenzívě(estar) a la defensiva

demás: být zbytečnýestar por demás

desacuerdo: nesouhlasit, neshodnout seestar en desacuerdo

desentrenado: nemít trénink/cvikestar desentrenado

detrás: jít po kom/čem, hledat koho/coandar/estar/ir detrás de alg(n)

dispuesto: být rozhodnutý do toho jítestar dispuesto a dar la batalla

duda: váhat, pochybovatestar en la duda

dudoso: být na pochybách, mít pochybnostiestar dudoso

entredicho: mít špatnou pověst, být spornýestar en entredicho

error: být na omylu, mýlit seestar/encontrarse en el/un error

escaso: být chudý na co, postrádat, nedostávat se coestar escaso de alg

estacionario: rovnovážný stavestado estacionario

expectativa: očekávat co, být v očekávání čehoestar en/a la expectativa de alg

humor: mít dobrou/špatnou náladuestar de buen/mal humor

listo: být připravený k odchodu ap.estar listo

luto: držet smutekestar de luto

mamado: být lehký jak fackaestar mamado

mareado: být špatně komuestar mareado algn

paro: být nezaměstnanýestar en paro

acecho: být ve střehu, mít se na pozoru, dávat pozorestar al/de/en acecho

agonie: být v agoniiestar en la agonía, agonizar

babka: být za babkuestar tirado (de precio)

bobek: sedět na bobkuestar de/en cuclillas

být: být proti komu/čemuestar en contra de alg(n)

dispozice: být k dispoziciestar en/a la disposición

dluhopis: státní dluhopispagaré /obligación del Tesoro, bono del Estado

držet: držet dietuestar a régimen

hrůza: mít hrůzu z koho/čehotener miedo a alg(n), estar atemorizado de alg(n)

chýlit se: chýlit se ke konciestar terminando, tocar a su fin, den ap. declinar

chystat se: právě se chystat udělat codisponerse a hacer alg, estar a punto de hacer alg

konsolidace: konsolidace státního dluhuconsolidación de la deuda de Estado

kritický: kritický stavestado crítico

kulička: být jako kulička tlustýestar rollizo/gordito/llenito

mezi: (být) mezi dvěma ohnipřen. (estar) entre dos fuegos

mimo: být mimo provozestar fuera de servicio

mít: mít na starosti co mít za úkoltener a su cargo, atender alg, correr con alg, estar al cuidado de alg, estar sobre alg(n)

nálada: mít dobrou/špatnou náladuestar de buen/mal humor, estar de buenas/malas

napilno: mít napilnoestar (muy) ocupado

nebezpečí: být v nebezpečíestar en peligro

notář: státní notářnotario del estado

nouze: stav nouzeestado de emergencia

obležení: stav obleženíestado de asedio

obsazený: Je obsazeno. telefonní linkaEstá comunicando.

obývací: obývací pokojsalón , cuarto /sala de estar

odluka: polit., práv. odluka církve od státuseparación Iglesia-Estado

okno: mít oknoquedarse en blanco, estar con la mente en blanco

omyl: být na omyluestar equivocado

opilost: řídit v opilosticonducir en estado de embriaguez

opilý: být opilýestar borracho

ospalý: být ospalýtener sueño, estar cargado de sueño

ostrovní: ostrovní státEstado insular

penze: být v penziestar jubilado/retirado

pevný: fyz. pevné skupenstvíestado sólido

platnost: být v platnostiestar en vigor

plynný: fyz. plynné skupenstvíestado gaseoso

pohotovost: branná pohotovostestado de alerta militar

pohřešovat: pohřešovat seestar desaparecido

pochyba: být na pochybáchestar dudoso, dudar

pokoj: obývací pokojsala de estar, salón

poslední: být na posledním místěestar en el último lugar

potýkat se: potýkat se s problémytener dificultades/problemas, estar sobre/en la dificultad

pravice: sedět po pravici po pravé straněestar sentado a la derecha

armáda: sloužit v armáděestar en el servicio, hacer el servicio (militar)

bez, beze: být bez práce nezaměstnanýestar en paro

bezpečí: být v bezpečí před kým/čímestar a salvo de/contra alg(n)

bezvědomí: být v bezvědomíestar inconsciente

blázinec: expr. Ten je zralý na blázinec.Está loco para el manicomio.

bod: mít styčné body v čem shodovat seestar de acuerdo, coincidir en alg

bok: přen. stát komu po bokuestar al lado de algn

budiž: Budiž mu země lehká.Que en gloria esté.