Hlavní obsah

escaso

Vyskytuje se v

nedostatkový: artículos escasosnedostatkové zboží

escaso: estar escaso de algbýt chudý na co, postrádat, nedostávat se co