Hlavní obsah

estado

Podstatné jméno mužské

  1. stavestado de ánimonálada, duševní rozpoloženíestado de excepciónvýjimečný stavpráv. estado civil(rodinný) stav
  2. fyz.skupenství
  3. Estado stát instituceEstado de bienestarsociální stát, stát blahobytuEstados Unidos de AméricaSpojené státy americkégolpe de Estadostátní převratjefe de Estadohlava státuEstados UnidosSpojené státy (americké)

Vyskytuje se v

agua: estar entre dos aguasbýt na vážkách/na rozpacích

alma: estar con el alma en la bocamít smrt na jazyku, mít na kahánku

altura: estar a la altura de las circunstanciasdostát očekávání

ambiente: estar en su ambientebýt ve svém živlu

barco: estar en el mismo barcobýt na jedné lodi

bienestar: Estado de bienestarsociální stát

boga: estar en bogabýt v oblibě, být v módě

bota: estar de botas/con las botas puestasbýt připravený/nastartovaný/nachystaný

cabo: estar (muy) al cabomít na kahánku/smrt na jazyku, být na umření, mít to sečtené

caso: estar en el casobýt v obraze, vědět, o čem je řeč, být dobře informován

choto: estar como una chotabýt střelený/trhlý/praštěný

cojón: estar hasta los cojones algn de alg(n)srát koho kdo/co

coño: estar hasta el coño de algmít až po krk/plné zuby čeho

dedo: estar a dos dedos de algbýt na pokraji čeho

estado: Estadostát instituce

estar: cuarto/sala de estarobývací pokoj, obývák

fuego: (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

furia: (estar) hecho una furia(být) rozzuřený

harto: estar harto de algmít po krk/plné zuby/dost čeho

hueso: (estar) en los huesos(být) vyhublý na kost

jamón: estar jamónbýt kus atraktivní ap.

jefe: jefe de Estadohlava státu král ap.

leche: estar con la leche en los labiosmít ještě mlíko na bradě, téct ještě mlíko po bradě

limbo: estar en el limbobýt mimo zabraný do něčeho

luna: estar en la Lunaspadnout z měsíce, lítat v oblacích

mal: estar a malbýt znepřátelený/rozhádaný/pohádaný

malva: criar/estar criando malvasbýt pod drnem mrtvý

orden: estar a la orden del díabýt normální, být na denním pořádku

pelo: estar hasta los pelos de alg(n)mít po krk/plné zuby koho/čeho

pez: estar como pez en el aguabýt jako ryba ve vodě

pie: estar de piestát na nohou

piel: estar en la piel de algnbýt v kůži, být na místě koho

plano: estar en el segundo planobýt vedlejší, být na druhé koleji

polvo: estar hecho polvobýt zničený unavený ap.

punto: estar a puntode alg právě se chystat k čemu, udělat co

razón: razón de Estadostátní zájem

sobra: estar de sobrabýt navíc, přebývat

sopa: estar sopabýt tuhý spát

tanto: estar al tanto de alg(po)starat se o co

tapete: estar sobre el tapeteřešit se, projednávat se, být diskutovaný/na pořadu dne

trece: estar en sus trecetrvat na svém, postavit si hlavu

tren: estar como un trenbýt fešák atraktivní ap.

último: estar en las últimasbýt v posledním tažení

uso: estar en buen usobýt v dobrém stavu oblek ap.

uva: estar de mala uvabýt naštvaný

visto: estar bien vistoalg(n) být dobře pohlíženo na koho/co

acorde: estar acorde en/con algsouhlasit s čím, být zajedno v čem

acuerdo: estar de acuerdo con alg(n)souhlasit s kým/čím

alarma: estado de alarmastav pohotovosti

alerta: estado de alertastav pohotovosti

ánimo: estado de ánimoduševní rozpoložení, naladění

apuro: estar en apuro(s)být v úzkých, mít potíže

arrepentido: estar arrepentidolitovat

atareado: estar atareadomít hodně práce

atento: estar atentodávat pozor, být pozorný

barbecho: estar en barbecholežet ladem

bien: estar biencítit se/mít se dobře

bono: bono del Estadostátní dluhopis

cama: estar en/guardar camaležet v posteli nemocný

celoso: estar celosožárlit

centinela: estar de/hacer centinelabýt na hlídce, hlídkovat

civil: estado civil(občanský) stav

conforme: estar conforme con alg(n)souhlasit s kým/čím

corto: estar corto de algmít nedostatek/málo čeho

cuajado: estar/quedarse cuajadovytuhnout usnout

cuarto: cuarto de estarobývací pokoj, hovor. obývák

decúbito: estar en decúbitoležet

defensiva: (estar) a la defensiva(být) v defenzívě

demás: estar por demásbýt zbytečný

desacuerdo: estar en desacuerdonesouhlasit, neshodnout se

desentrenado: estar desentrenadonemít trénink/cvik

detrás: andar/estar/ir detrás de alg(n)jít po kom/čem, hledat koho/co

dispuesto: estar dispuesto a dar la batallabýt rozhodnutý do toho jít

duda: estar en la dudaváhat, pochybovat

dudoso: estar dudosobýt na pochybách, mít pochybnosti

entredicho: estar en entredichomít špatnou pověst, být sporný

error: estar/encontrarse en el/un errorbýt na omylu, mýlit se

escaso: estar escaso de algbýt chudý na co, postrádat, nedostávat se co

estacionario: estado estacionariorovnovážný stav

acecho: estar al/de/en acechobýt ve střehu, mít se na pozoru, dávat pozor

agonie: estar en la agonía, agonizarbýt v agonii

babka: estar tirado (de precio)být za babku

bobek: estar de/en cuclillassedět na bobku

být: estar en contra de alg(n)být proti komu/čemu

dispozice: estar en/a la disposiciónbýt k dispozici

dluhopis: pagaré /obligación del Tesoro, bono del Estadostátní dluhopis

držet: estar a régimendržet dietu

hrůza: tener miedo a alg(n), estar atemorizado de alg(n)mít hrůzu z koho/čeho

chýlit se: estar terminando, tocar a su fin, den ap. declinarchýlit se ke konci

chystat se: disponerse a hacer alg, estar a punto de hacer algprávě se chystat udělat co

konsolidace: consolidación de la deuda de Estadokonsolidace státního dluhu

kritický: estado críticokritický stav

kulička: estar rollizo/gordito/llenitobýt jako kulička tlustý

liga: Liga de los Estados ÁrabesLiga arabských států

mezi: přen. (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

mimo: estar fuera de serviciobýt mimo provoz

mít: tener a su cargo, atender alg, correr con alg, estar al cuidado de alg, estar sobre alg(n)mít na starosti co mít za úkol

nálada: estar de buen/mal humor, estar de buenas/malasmít dobrou/špatnou náladu

napilno: estar (muy) ocupadomít napilno

nebezpečí: estar en peligrobýt v nebezpečí

nezávislý: Confederación de Estados Independientes CEIpolit. Společenství nezávislých států SNS

notář: notario del estadostátní notář

nouze: estado de emergenciastav nouze

obležení: estado de asediostav obležení

obsazený: Está comunicando.Je obsazeno. telefonní linka

obývací: salón , cuarto /sala de estarobývací pokoj

odluka: separación Iglesia-Estadopolit., práv. odluka církve od státu

okno: quedarse en blanco, estar con la mente en blancomít okno

omyl: estar equivocadobýt na omylu

opilost: conducir en estado de embriaguezřídit v opilosti

opilý: estar borrachobýt opilý

ospalý: tener sueño, estar cargado de sueñobýt ospalý

ostrovní: Estado insularostrovní stát

penze: estar jubilado/retiradobýt v penzi

pevný: estado sólidofyz. pevné skupenství

platnost: estar en vigorbýt v platnosti

plynný: estado gaseosofyz. plynné skupenství

armáda: estar en el servicio, hacer el servicio (militar)sloužit v armádě

bez, beze: estar en parobýt bez práce nezaměstnaný

bezpečí: estar a salvo de/contra alg(n)být v bezpečí před kým/čím

bezvědomí: estar inconscientebýt v bezvědomí

blázinec: Está loco para el manicomio.expr. Ten je zralý na blázinec.

bod: estar de acuerdo, coincidir en algmít styčné body v čem shodovat se

bok: estar al lado de algnpřen. stát komu po boku

budiž: Que en gloria esté.Budiž mu země lehká.

cvok: Está chiflado por ella.Je do ní cvok.

dařit se: ¿Cómo estás/está?Jak se ti/vám daří?

dieta: seguir un régimen, estar a régimendržet dietu

dnes: ¿A cuántos estamos hoy?Kolikátého je dnes?

dobrý: estar de buen humormít dobrou náladu

dočkat se: Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...Už se nemůžu dočkat, až...

dokořán: Esté atento., Ten cuidado.přen. Měj oči dokořán. buď pozorný

doma: Mi hermano no está en casa.Bratr není doma.