Hlavní obsah

error

Vyskytuje se v

error: por erroromylem

cometer: cometer un errordopustit se chyby

nedopatření: por un error, por una equivocaciónnedopatřením

omyl: error judicialjustiční omyl

pokus: método de prueba y errormetoda pokusu a omylu

pravopisný: falta de ortografía, error ortográfico, hovor. gazapo (ortográfico)pravopisná chyba

přiznat: reconocer el fallo/errorpřiznat chybu

vyvádět: desengañar, sacar del errorvyvádět z omylu

vyvést: desengañar, sacar del errorvyvést z omylu

chyba: cometer un errordopustit se chyby

udělat: cometer un error, fallarudělat chybu

bulto: error de bultohrubá chyba