Hlavní obsah

orden

Vyskytuje se v

alfabético: por orden alfabéticov abecedním pořadí

concierto: sin orden ni conciertobez ladu a skladu

detención: orden de detenciónpříkaz k zadržení

Malta: Orden de MaltaMaltézský řád

secuencial: orden secuencialposloupné pořadí

inverze: inversión del orden de palabrasling. inverze pořádku slov

k, ke, ku: a su servicio, ColE,VenE a sus órdenesk vašim službám

lad: sin ton ni son, sin orden ni conciertobez ladu a skladu neuspořádaný

nižší: orden menorcírk. nižší svěcení

podle: en orden alfabéticopodle abecedy

pořádek: orden alfabéticoabecední pořádek

pořadí: orden secuencialposloupné pořadí

převrátit: invertir el orden de palabraspřevrátit slovosled

příkaz: orden de pagopříkaz k úhradě

rozkaz: ¡A la orden!voj. Rozkaz!

řád: orden socialspolečenský řád

soudní: orden judicial, mandamiento soudní nařízení

společenský: orden establecidospolečenský řád

úředně: prohibir por orden oficialúředně zakázat

vzestupně: serie ordenada por orden ascendentemat. vzestupně uspořádaná řada

abecední: orden alfabéticoabecední pořádek

kartuziánský: orden de la Cartujakartuziánský řád

platební: orden de pagoplatební příkaz

povel: ordenar el ataque, dar orden al ataquedát povel k útoku

služba: ¡A sus órdenes!K Vašim službám!

uvést: poner en ordenuvést do pořádku

bez, beze: hovor. sin orden ni conciertobez ladu a skladu ledabyle, nesystematicky

orden: estar en ordenbýt v pořádku uspořádaný