Hlavní obsah

typ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (druh, varianta) tipo m, género m(třída) clase fgeogr. klimatický podnební typtipo m de climazeměd. půdní typtipo m de tierra
  2. tipo m, género m
  3. tipo m
  4. (povahový, tělesný ap.) tipo m, índole fantrop. atletický/pyknický/astenický typtipo m atlético/pícnico/asténicopsych. vizuální/auditivní/pohybový typtipo m visual/auditivo/locomotor
  5. (ráz) tipo m(povaha) carácter m, estilo m, naturaleza f
  6. (model výrobku ap.) modelo m, tipo m

Vyskytuje se v

půdní: geol. půdní typ/rozbortipo /análisis de tierra

typ: geogr. klimatický podnební typtipo de clima