Hlavní obsah

služba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poskytovaný úkon) servicio m, orden mK Vašim službám!¡A sus órdenes!lékárna s pohotovostní služboufarmacia f de guardiapohotovostní službaservicio m de urgencia
  2. služby (terciární sektor) servicios m plveřejné službyempresa f de servicios públicos
  3. (královská ap.) servicio m, servicios m pl
  4. (vojenská základní ap.) servicio m (militar)základní vojenská službaservicio m militar obligatorionáhradní vojenská službaprestación f social sustitutoria
  5. (vojáka, policisty ap.) servicio mbýt ve služběestar de servicio
  6. (lékařská, informační ap.) servicio mhorská službaservicio m de montañalékařská pohotovostní službaservicio m de urgenciaspečovatelská službaservicio m de atención a domicilioporadenská službaservicio m de consultoríazpravodajská služba rozvědkaservicio m de inteligencia
  7. (pomoc) servicio m, ayuda f(přátelská) favor m

Vyskytuje se v

aktivní: v aktivní službě voják ap.en servicio activo

bezpečnostní: bezpečnostní službaservicio de seguridad

k, ke, ku: k vašim službáma su servicio, ColE,VenE a sus órdenes

lékárna: lékárna s pohotovostní služboufarmacia de guardia

pohotovostní: lékárna s pohotovostní služboufarmacia de guardia

výzvědný: výzvědná služba rozvědkaservicio de inteligencia/información

zpravodajský: zpravodajská služba špionážníservicio de inteligencia

pečovatelský: pečovatelská službaservicio de asistencia

placený: placená službaservicio pagado

pokojový: pokojová službaservicio de habitaciones

rozpis: rozpis služebcalendario /horario de turnos

zásilkový: zásilková službaservicio de envío por correo

medvědí: prokázat komu medvědí službuhacer a algn un flaco servicio

farmacia: farmacia de guardialékárna s pohotovostní službou

guardia: farmacia de guardialékárna s pohotovostní službou

socorro: casa/puesto de socorrolékařská služba první pomoci zařízení

urgencia: servicio de urgencia(s)pohotovostní služba

gratuito: servicio gratuitobezplatná služba

guardia: estar de guardiamít pohotovost/službu

turno: turno de nochenoční služba