Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (vykonávat činnost) hacer(provozovat) practicar(vykonávat) ejecutarCo tady děláš?¿Qué haces aquí?Nic si z toho nedělej.No te preocupes.Nedělej to.No lo hagas.
 2. (uskutečňovat) hacer, efectuar, ejecutar
 3. (dávat vznikat) hacer(tvořit) crear, formardělat pokrokyprogresar, adelantar
 4. (měnit na něco) hacer
 5. (pracovat) na čem trabajar, estar empleado en algCo dělá?¿En qué trabaja?Kde děláš?¿Dónde trabajas?
 6. hovor.(zabývat se něčím) do čeho dedicarse a alg, andar en alg, ocuparse de alg
 7. hovor.(zastávat roli) co estar de alg, desempeñar alg, figurar como algdělat společnost komuhacer compañía a algn
 8. (tvořit, zhotovovat) producir, hacer, fabricar
 9. (upravovat určitým způsobem) hacer(upravit) arreglar(uspořádat) ordenar
 10. (způsobovat) causar, hacerdělat starost(i) komupreocupar, apurar, afligir a algn
 11. (chovat se) hacer(se)dělat ze sebe blbcehacerse el tonto
 12. hovor.(zkoušku ap.) co hacer alg, presentarse en algdělat zkouškuexaminarse
 13. hovor.(studovat) estudiar
 14. (předstírat) hacerse, fingir, (di)simular
 15. hovor.(rovnat se) co ser, sumar, hacer alg, subir, alcanzar a algKolik to dělá?¿Cuánto es?
 16. (být, brát se) hacer
 17. hovor. expr.(pospíšit si) darse prisa

Vyskytuje se v

: haga lo que hagaať dělá co dělá

div: hacer milagrosdělat divy

fór: hacerse rogar para algdělat fóry s čím

inventura: hacer el inventariodělat inventuru

kšeft: chalaneardělat kšefty

naděje: hacerse ilusiones dělat si naděje

ošklivý: afear a algndělat ošklivým koho

paměť: hacer alg de memoriadělat co po paměti

pokrok: progresar en algdělat pokroky v čem

poznámka: tomar apuntes dělat si poznámky při přednášce

prdel: cachondearse, burlarse de alg(n)dělat si prdel z koho/čeho

zázrak: hacer milagrosdělat zázraky

zvyk: hacer por hábitodělat ze zvyku

aféra: montar un escándalo de alg(u)dělat aféru z čeho

dělat se: Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.Dělá se mi špatně.

dojem: impresionar a algn(u)dělat dojem na koho

intrika: intrigardělat intriky

legrace: bromear, hacer bromas, estar de cachondeodělat si legraci žertovat

mít: ¿Qué debería/debo hacer?, ¿Qué hago?Co mám dělat?

moct: Hago lo que puedo.Dělám, co můžu.

nic: No te preocupes.Nic si z toho nedělej.

obliba: hacer con gustodělat s oblibou

pěna: levantar espuma en alg(u)dělat pěnu napěnit co

potíž: poner dificultades, dar problemasdělat potíže

společnost: hacer compañía a algndělat komu společnost

sranda: Estoy de broma., Es una broma.Dělám si srandu.

starost: preocupar a algndělat starosti komu

úkol: hacer los deberesdělat úkoly

ukvapený: sacar conclusiones precipitadasdělat ukvapené závěry

varovat: Le avisó que no lo hiciera.Varoval ho, aby to nedělal.

vhodný: Haz lo que consideres oportuno.Dělej, jak uznáš za vhodné.

vliv: hacer alg bajo la influencia de alg(n)dělat co pod vlivem koho/čeho

zábava: hacer por diversión/por placerdělat pro zábavu

zápisek: hacer apuntes dělat si zápisky

zlíbit se: Hace lo que le da la gana.Dělá si, co se mu zlíbí.

brouk: hacerse el desentendidodělat mrtvého brouka

dobrý: tomarle el pelo a algndělat si z koho dobrý den

drahota: hacerse rogardělat drahoty nechat se prosit

hlava: calentarse/romperse/devanarse los cascoslámat si/dělat si hlavu

hloupý: hacerse el tontodělat ze sebe hloupého

hluchý: hacerse el sordodělat se hluchým

iluze: hacerse ilusionesdělat si iluze

krůček: dar el primer paso/los primeros pasos, hacer los primeros pinitos(u)dělat první krůčky

mistr: El uso hace maestro.Učení dělá mistra.

oko: hacer ojitos a algndělat oči na koho

práce: hacer trabajo sucio por algndělat špinavou práci za koho

psí: mirar a algn con ojos de cordero (degollado)dělat psí oči na koho

styl: hacer algo a lo grandedělat něco ve velkém stylu

tragédie: hacer una tragedia de algdělat z čeho tragédii

velbloud: hacer montaña de un grano de arenadělat z komára velblouda

vlaštovka: Una sola golondrina no anuncia el verano.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

záda: hacer a espaldas de algndělat za zády koho

alusión: hacer alusiones a alg(n)dělat narážky na koho/co, poukazovat na koho/co, narážet na koho/co

caja: hacer cajadělat/počítat pokladnu sčítat tržbu

carrera: hacer carrera(u)dělat kariéru

cerdada: hacer cerdadas a algndělat sviňárny komu

chanchullo: andar en chanchullopodvodně kšeftovat, dělat podrazy

chiste: hacer chistesdělat si legraci, vtipkovat, žertovat

limpieza: hacer limpiezauklízet, dělat úklid, přen. (u)dělat čistku

mohín: hacer mohinesdělat grimasy, šklebit se

apetecer: ¿Qué te apetece hacer?Co bys rád dělal?

broma: hacer bromasdělat fórky

chapuza: hacer chapuzaschodit na fušky, dělat melouchy

excepción: hacer una excepción(u)dělat výjimku

hacer: hacer atletismodělat atletiku

impresionante: ser impresionantebýt působivý, dělat dojem

maravilla: hacer maravillasdělat divy lék ap.

mofa: hacer mofa de alg(n)dělat si legraci z koho/čeho

nota: tomar notasdělat si poznámky

precaución: tomar precauciones(u)dělat opatření, být opatrný, pojistit se, dávat si pozor

tomar: tomar apuntesdělat si poznámky

golondrina: pořek. Una golondrina no hace verano.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

honor: hacer honor a algdělat čest, dostát své pověsti ap. čemu

lista: pasar lista(u)dělat prezenci ve škole ap.

mártir: hacerse el mártirdělat ze sebe chudáka/trpitele

nada: hovor. no habérsele perdido nada a algn en algnemít co dělat kdo kde

dělat: progresar, adelantardělat pokroky