Hlavní obsah

dobrý

Přídavné jméno

  1. (řádný) bueno(ušlechtilý ap.) honesto, nobles dobrým úmyslemcon buena intención, con buenas intencionesv dobré vířede buena fe f
  2. (splňující určité požadavky) bueno(náležitý) adecuado, apropiado
  3. (hodnotný, kvalitní) bueno, excelente, de (alta) calidad
  4. (bezchybný) correcto, intachable, impecabledobrá prácetrabajo m impecable
  5. (užitečný, výhodný) bueno, útil, conveniente
  6. (postačující, dostatečný) suficiente, adecuado, bastante
  7. (laskavý, hodný) bueno, amable, bondadoso
  8. (příznivý) bueno, favorablemít dobrou náladuestar de buen humorDobrý den!¡Buenos días!Dobré odpoledne!¡Buenas tardes!Dobrý večer!¡Buenas tardes!

Vyskytuje se v

den: ¡Buenos días!Dobrý den!

dobré: por las buenas o por las malaspo dobrém nebo po zlém

hitparáda: los top tenhitparáda nejlepších deseti

chuť: ¡Que aproveche!, ¡Buen provecho!Dobrou chuť!

jméno: caer en descréditoztratit dobré jméno

kšeft: momio dobrý kšeft výnosný

lidé: gente de buena voluntadkniž. lidé dobré vůle

míra: buena medida dobrá míra

naděje: cabo de Buena Esperanzamys Dobré naděje

nálada: estar de buen/mal humor, estar de buenas/malasmít dobrou/špatnou náladu

nebo: por (las) malas o por (las) buenaspo dobrém, nebo po zlém

nejlepší: ¡Felicidades!Všechno nejlepší!

obrátit se: hacerse mejor, mejorarseobrátit se k lepšímu

odpoledne: Buenas tardes.Dobré odpoledne.

po: por las buenas o por las malaspo dobrém nebo po zlém

pocit: tener una buena impresión de algmít dobrý pocit z čeho

pověst: tener buena famamít dobrou pověst

tak: ¡Está bien!Tak dobrá!

v, ve: estar de buen/mal humorbýt v dobré/špatné náladě

večer: Buenas tardes.Dobrý večer. pozdrav

všechen, všechna, všechno: ¡Felicidades!Všechno nejlepší!

vykonat: hacer una obra buenavykonat dobrý skutek

způsob: modales buenos/refinadosdobré/vybrané způsoby

by: Sería mejor si ...Bylo by lepší, kdyby ...

dojem: dar buena impresión a algnudělat dobrý dojem na koho

jitro: Buenos días.Dobré jitro.

kamera: premio a la mejor fotografíacena za nejlepší kameru

mnoho: mucho mejoro mnoho lepší

narozeniny: ¡Feliz cumpleaños!Všechno nejlepší k narozeninám!

než: Es mejor que...Je to lepší než...

nic: Algo es algo.Lepší něco než nic.

noc: Buenas noches.Dobrou noc.

paměť: tener buena memoria para algmít dobrou paměť na co

patřit: Pertenece a los mejores ...Patří k nejlepším ...

přání: los mejores deseospřání všeho nejlepšího

přát: Le deseo lo mejor.Přeji vám vše dobré.

ráno: ¡Buenos días!Dobré ráno!

sluch: oír bien, tener un oído muy finomít dobrý sluch

snést: soportar lo bueno y lo malo, přen.,expr. estar a las duras y las madurassnést dobré i zlé

stránka: tomar las cosas por el lado buenobrát věci z lepší stránky

tah: Ha sido una buena jugada.To byl dobrý tah.

ten, ta, to: La mejor.Ta nejlepší.

zatím: Por ahora, bien., De momento, bien.Zatím dobrý.

znamení: buen/mal agüero , buena/mala señal dobré/špatné znamení

známý: amigo , hovor. colega dobrý známý

zpráva: buena/mala noticia dobrá/špatná zpráva

zvuk: tener buena fama mít dobrý zvuk

hlad: A buena hambre no hay pan duro.Hlad je nejlepší kuchař.

hrst: Más vale un pájaro en la mano que cien volando.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

chválit: El buen paño en el arca se vende.Dobré zboží se chválí samo.

kráva: La gallina de mi vecina más huevos pone que la mía.Sousedova kráva lepší mléko dává.

lepší: Más vale un pájaro en mano que cien volando.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

muška: tener buena puntería mít dobrou mušku

něco: Algo es algo.Lepší něco než nic.

obrana: La mejor defensa es un buen ataque.Nejlepší obrana je útok.

peklo: El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly.

prožít: estar juntos a las duras y a las madurasprožít spolu dobré i zlé

snášet: estar a las duras y las madurassnášet dobré i zlé

třetice: a la tercera va la vencidado třetice všeho dobrého

vědomí: a mi mejor saber y entenderpodle mého nejlepšího vědomí a svědomí

věk: en la mejor edadv nejlepším věku

vrabec: Más vale pájaro en mano que cien volando.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

bueno: hovor. ¡Buenas!Zdravím!, Dobrý den!

cabo: cabo de Buena Esperanzamys Dobré naděje

causar: causar buena impresión a algnpůsobit dobrým dojmem na koho

criar: criarse en buena cunanarodit se v lepší rodině zámožné

cumpleaños: ¡Feliz cumpleaños!Všechno nejlepší!

descrédito: caer en descréditoztratit dobré jméno/dobrou pověst

empezar: empezar bienmít dobrý začátek, začít slibně

fama: buena/mala famadobrá/špatná pověst

humor: estar de buen/mal humormít dobrou/špatnou náladu

intencionado: bien/mal intencionadodobře/špatně míněný, s dobrými/se zlými úmysly

mejor: nada mejor quenic lepšího než

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

modo: buenos modosdobré vychování, zdvořilost

nueva: la buena nuevadobrá zpráva, náb. radostná zvěst o narození Krista, jeho učení

padre: expr. la vida padredobrý život

pera: niño perasynáček z lepší rodiny

augurio: buen auguriodobré znamení

expectativa: tener buenas expectativas de algmít dobré vyhlídky na co

gente: Juan es buena gente.Juan je dobrý člověk.

intención: tener buena/mala intenciónmít dobré/špatné úmysly

lo: lo mejorto nejlepší

precio: a buen precioza dobrou cenu

hambre: pořek. A buen hambre no hay pan duro.Hlad je nejlepší kuchař.

mañana: Mañana será otro día.Zítra bude líp., To bude dobré.

dobrý: con buena intención, con buenas intencioness dobrým úmyslem