Hlavní obsah

dobrý

Přídavné jméno

  1. (řádný) bueno(ušlechtilý ap.) honesto, nobles dobrým úmyslemcon buena intención, con buenas intencionesv dobré vířede buena fe f
  2. (splňující určité požadavky) bueno(náležitý) adecuado, apropiado
  3. (hodnotný, kvalitní) bueno, excelente, de (alta) calidad
  4. (bezchybný) correcto, intachable, impecabledobrá prácetrabajo m impecable
  5. (užitečný, výhodný) bueno, útil, conveniente
  6. (postačující, dostatečný) suficiente, adecuado, bastante
  7. (laskavý, hodný) bueno, amable, bondadoso
  8. (příznivý) bueno, favorablemít dobrou náladuestar de buen humorDobrý den!¡Buenos días!Dobré odpoledne!¡Buenas tardes!Dobrý večer!¡Buenas tardes!

Vyskytuje se v

den: Dobrý den!¡Buenos días!

dobré: po dobrém nebo po zlémpor las buenas o por las malas

hitparáda: hitparáda nejlepších desetilos top ten

chuť: Dobrou chuť!¡Que aproveche!, ¡Buen provecho!

jméno: ztratit dobré jménocaer en descrédito

kšeft: dobrý kšeft výnosnýmomio

lidé: kniž. lidé dobré vůlegente de buena voluntad

lidé: expr. lepší lidégente de clase

míra: dobrá mírabuena medida

naděje: mys Dobré nadějecabo de Buena Esperanza

nálada: mít dobrou/špatnou náladuestar de buen/mal humor, estar de buenas/malas

nebo: po dobrém, nebo po zlémpor (las) malas o por (las) buenas

nejlepší: Všechno nejlepší!¡Felicidades!

nejlepší: nejlepší ze všechel mejor de todos

obrátit se: obrátit se k lepšímuhacerse mejor, mejorarse

odpoledne: Dobré odpoledne.Buenas tardes.

po: po dobrém nebo po zlémpor las buenas o por las malas

pocit: mít dobrý pocit z čehotener una buena impresión de alg

pověst: mít dobrou pověsttener buena fama

tak: Tak dobrá!¡Está bien!

v, ve: být v dobré/špatné náladěestar de buen/mal humor

večer: Dobrý večer. pozdravBuenas tardes.

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší!¡Felicidades!

vykonat: vykonat dobrý skutekhacer una obra buena

způsob: dobré/vybrané způsobymodales buenos/refinados

by: Bylo by lepší, kdyby ...Sería mejor si ...

dobré: Dobré na tom je, že ...Lo bueno es que ...

dobré: Rozešli se v dobrém.Se despidieron como amigos.

dojem: udělat dobrý dojem na kohodar buena impresión a algn

jitro: Dobré jitro.Buenos días.

kamera: cena za nejlepší kamerupremio a la mejor fotografía

mnoho: o mnoho lepšímucho mejor

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám!¡Feliz cumpleaños!

nejlepší: Nejlepší bude ...Lo mejor será ....

nejlepší: nejlepší možné řešeníla mejor solución posible

než: Je to lepší než...Es mejor que...

nic: Lepší něco než nic.Algo es algo.

noc: Dobrou noc.Buenas noches.

paměť: mít dobrou paměť na cotener buena memoria para alg

patřit: Patří k nejlepším ...Pertenece a los mejores ...

přání: přání všeho nejlepšíholos mejores deseos

přát: Přeji vám vše dobré.Le deseo lo mejor.

přát: přát dobrý dendar los buenos días

ráno: Dobré ráno!¡Buenos días!

sluch: mít dobrý sluchoír bien, tener un oído muy fino

snést: snést dobré i zlésoportar lo bueno y lo malo, přen.,expr. estar a las duras y las maduras

stránka: brát věci z lepší stránkytomar las cosas por el lado bueno

tah: To byl dobrý tah.Ha sido una buena jugada.

ten, ta, to: Ta nejlepší.La mejor.

ten, ta, to: ten nejlepšíel mejor

zatím: Zatím dobrý.Por ahora, bien., De momento, bien.

znamení: dobré/špatné znameníbuen/mal agüero , buena/mala señal

známý: dobrý známýamigo , hovor. colega

zpráva: dobrá/špatná zprávabuena/mala noticia

zvuk: mít dobrý zvuktener buena fama

hlad: Hlad je nejlepší kuchař.A buena hambre no hay pan duro.

hrst: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale un pájaro en la mano que cien volando.

chválit: Dobré zboží se chválí samo.El buen paño en el arca se vende.

kráva: Sousedova kráva lepší mléko dává.La gallina de mi vecina más huevos pone que la mía.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale un pájaro en mano que cien volando.

muška: mít dobrou muškutener buena puntería

muška: dobrou mušku.Donde pone el ojo, pone la bala.

něco: Lepší něco než nic.Algo es algo.

obrana: Nejlepší obrana je útok.La mejor defensa es un buen ataque.

peklo: Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly.El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.

prožít: prožít spolu dobré i zléestar juntos a las duras y a las maduras

snášet: snášet dobré i zléestar a las duras y las maduras

třetice: do třetice všeho dobréhoa la tercera va la vencida

vědomí: podle mého nejlepšího vědomí a svědomía mi mejor saber y entender

věk: v nejlepším věkuen la mejor edad

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale pájaro en mano que cien volando.

všechen, všechna, všechno: Všechno zlé je k něčemu dobré.No hay mal que por bien no venga.

bueno: hovor. ¡Buenas!Zdravím!, Dobrý den!

bueno: ¡Buenas noches/tardes!Dobrou noc!/Dobrý večer! pozdrav

bueno: ¡Buenos días!Dobrý den! pozdrav

cabo: cabo de Buena Esperanzamys Dobré naděje

causar: causar buena impresión a algnpůsobit dobrým dojmem na koho

criar: criarse en buena cunanarodit se v lepší rodině zámožné

cumpleaños: ¡Feliz cumpleaños!Všechno nejlepší!

descrédito: caer en descréditoztratit dobré jméno/dobrou pověst

empezar: empezar bienmít dobrý začátek, začít slibně

fama: buena/mala famadobrá/špatná pověst

humor: estar de buen/mal humormít dobrou/špatnou náladu

intencionado: bien/mal intencionadodobře/špatně míněný, s dobrými/se zlými úmysly

mejor: nada mejor quenic lepšího než

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

modo: buenos modosdobré vychování, zdvořilost

nueva: la buena nuevadobrá zpráva, náb. radostná zvěst o narození Krista, jeho učení

padre: expr. la vida padredobrý život

pera: niño perasynáček z lepší rodiny