Hlavní obsah

příznivý

Vyskytuje se v

podmínka: příznivé povětrnostní podmínkycondiciones meteorológicas favorables