Hlavní obsah

causar

Vyskytuje se v

causar: působit dobrým dojmem na kohocausar buena impresión a algn

fatiga: unavit, vyčerpatcausar fatiga

formal: formální stránka věcicausa formal

admiración: vzbudit úžascausar admiración

escándalo: budit pohoršenídar/causar escándalo

furor: vyvolat vlnu šílenství, mít úspěch, stát se senzacíhacer/causar furor

depresivně: působit depresivněcausar depresión

kauza: práv. soudní kauzacausa judicial

příčina: ling. příslovečné určení příčinycomplemento circunstancial de causa

určení: příslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínkycomplemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condición

vliv: vlivem čehopor causa de alg, debido a alg

zmatek: vyvolat/způsobit zmatekproducir/causar confusión

obtíž: být na obtíž komuobtěžovat molestar a algn, překážet causar dificultades a algn

tázat se: tázat se po příčině čehopreguntar por la causa de alg

způsobit: Bylo to způsobeno ...Fue causado por ...

causa: kvůli čemu, z důvodu, na základě čehoa/por causa de alg