Hlavní obsah

stavět

Nedokonavé sloveso

  1. (vytvářet stavbu) construir, levantar, montarstavět základy čeho budovyconstruir cimientos de alg
  2. (umísťovat) kam poner, colocar, situar en algstavět na odiv colucir, ostentar alg, přen. hacer blasón de alg
  3. (určovat někomu místo) kam poner, colocar en alg
  4. (vzpřimovat) levantar, erguir
  5. (vycházet z něčeho) na čem basar, apoyar, fundar en alg
  6. (sestavovat) componer, construir
  7. (uvádět do situace) před co poner ante alg, plantear alg
  8. (předkládat ke splnění) determinar, fijar
  9. (mít zastávku) pararTady autobus nestaví.Aquí el autobús no para.

Vyskytuje se v

kritický: estado críticokritický stav

nouze: estado de emergenciastav nouze

obležení: estado de asediostav obležení

stav: estado /régimen de excepciónvýjimečný stav

třetí: tercer estado hist. třetí stav

účet: estado de la cuentastav účtu

válečný: estado de guerraválečný stav

výjimečný: régimen de excepciónvýjimečný stav jakýkoliv

stavit se: Ven a verle algún día.Stav se u něj někdy.

zdravotní: estado de saludzdravotní stav

stavět se: cerdearstavět se na zadní

alarma: estado de alarmastav pohotovosti

alerta: estado de alertastav pohotovosti

civil: estado civil(občanský) stav

estacionario: estado estacionariorovnovážný stav

estado: estado de excepciónvýjimečný stav

condición: condiciones de saludzdravotní stav

ingravidez: estado de ingravidezstav beztíže

levantar: levantar castillos en el airestavět vzdušné zámky

stavět: construir cimientos de algstavět základy čeho budovy