Hlavní obsah

lidský

Přídavné jméno

  1. (týkající se lidí) humanolidská bytostser m humanolidské tělocuerpo m humanopráv. lidská právaderechos m pl humanosekon. lidské zdrojerecursos m humanos
  2. (lidem přístupný) humano
  3. (humánní) humano

Vyskytuje se v

chybovat: Errar es humano.Chybovat je lidské.

listina: Carta de los derechos fundamentalesListina základních lidských práv a svobod

organismus: organismo humanolidský organismus

právo: derechos humanoslidská práva

řízení: dirección de recursos humanosekon. řízení lidských zdrojů

vědomí: mente humanalidské vědomí

zdroj: recursos humanoslidské zdroje

nelidský: condiciones inhumanasnelidské podmínky

hloupost: La estupidez humana no tiene límites.Lidská hloupost nezná mezí.

declaración: Declaración Universal de los Derechos HumanosVšeobecná deklarace lidských práv

derecho: derechos humanos/civileslidská/občanská práva

dignidad: dignidad humanalidská důstojnost

humano: linaje humanolidské pokolení, Adamovo potomstvo

infrahumano: trato infrahumanonelidské zacházení

linaje: linaje humanolidský rod, Adamovo/lidské pokolení, lidstvo

recurso: recursos humanoslidské zdroje

lidský: derechos humanospráv. lidská práva