Hlavní obsah

lidový

Přídavné jméno

  1. (z lidu vzešlý ap.) popular(lidu srozumitelný) coloquial(obyčejný, prostý) vulgarlidové cenyprecios mpl económicoslidová moudrostsabiduría f popularlidová hudbamúsica f popularling. lidová latinalatín m vulgarlidové povstáníalzamiento m popularlidová slovesnost ústníliteratura f oral
  2. (lidu blízký) vulgar, popular, del pueblo

Vyskytuje se v

etymologie: lidová etymologieetimología popular

moudrost: lidová moudrostsabiduría popular

slovesnost: lidová slovesnostliteratura folclórica

zvyk: lidové zvykycostumbres populares

alzamiento: alzamiento popularlidové povstání

cultura: cultura popularlidová kultura

danza: danza regionallidový tanec

latín: latín clásico/vulgarklasická/lidová latina

popular: alzamiento popularlidové povstání

popular: canción popularlidová píseň

tradición: tradición popularlidová tradice