Hlavní obsah

řízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (ovládací zařízení) panel m de control, consola f, mando m
  2. (ovládání vozidla) conducción f, manejo m, dirección fřízení pod vlivem alkoholuconducción f bajo los efectos del alcohol
  3. (vedení, ovládání) dirección f, administración f, gerencia fřízení letového provozucontrol m/dirección f del tráfico aéreoekon. řízení lidských zdrojůdirección f de recursos humanos
  4. (úřední jednání) procedimiento m, concurso m, actuación fexekuční řízeníprocedimiento m ejecutivopřestupkové řízeníjuicio m de faltasvýběrové řízeníconcurso m

Vyskytuje se v

dálkově: proyectil teledirigidodálkově řízená střela

exekuční: procedimiento /proceso ejecutivoexekuční proces/řízení

opilost: conducir en estado de embriaguezřídit v opilosti

opravný: procedimiento correctivo/correctorpráv. opravné řízení

postup: procedimiento de procesopráv. postup řízení

přestupkový: juicio de faltaspráv. přestupkové řízení

řízení: dirección de recursos humanosekon. řízení lidských zdrojů

řízený: misil (guiado)řízená střela

disciplinární: proceso disciplinariodisciplinární řízení

osud: regir su propio destinořídit si svůj osud

počítačově: controlado por ordenadorpočítačově řízený

posilovač: dirección asistida, servodirección motor. posilovač řízení

připomínkový: proceso de consulta del proyecto de leypřipomínkové řízení k návrhu zákona

řídit se: seguir el consejo de algnřídit se čí radou

strhnout: dar un volantazostrhnout řízení/volant

vliv: conducir bajo los efectos del alcoholřídit pod vlivem alkoholu

acto: acto de concursokonkurzní řízení výběrové

dirección: dirección asistidaposilovač řízení

ejecución: ejecución universalkonkurzní řízení

falta: juicio de faltaspřestupkové řízení

juicio: juicio de faltaspřestupkové řízení

misil: misil guiadořízená střela

oposición: aprobar la oposiciónprojít výběrovým řízením

procedimiento: procedimiento judicialsoudní řízení

administrar: administrar el ministeriořídit ministerstvo

timón: llevar el timón de algbýt u kormidla čeho, řídit co