Hlavní obsah

psaný

Vyskytuje se v

automatický: escritura automáticalit. automatické psaní

diktát: escribir al dictadopsát podle diktátu

nepsaný: derecho no escrito, uso práv. nepsaný zákon

psaní: mecanografía psaní na stroji

psát: escribir a mano/máquinapsát rukou/na stroji

zákon: ley no escritanepsaný zákon

anglicky: escrito en inglésanglicky (na)psaný

forma: novela epistolarromán psaný formou dopisů

ob: escribir a doble espaciopsát ob řádek dvojitým řádkováním

písmo: título escrito en negritanadpis psaný kurzívou

stroj: escribir a máquinapsát na stroji

učit: enseñar a leer y escribir, alfabetizaručit číst a psát

comprensión: comprensión de lecturaporozumění psanému (textu)

escribir: escribir a mano/máquinapsát rukou/na stroji

escrito: lengua escritapsaný jazyk

psaný: derecho escritopráv. psané právo