Hlavní obsah

složený

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

květ: složený květflor compuesta

list: složený/celistvý listhoja compuesta/simple

pohyb: fyz. složený pohybmovimiento compuesto

věta: věta jednoduchá/složenáoración simple/compuesta

zbraň: složit zbraněrendir las armas

zlomek: složený zlomekfracción compuesta

kauce: složit kaucicaucionar

složení: složení výrobkucontenido , ingredientes

složit: složit přísahujurar (el cargo)

zkouška: složit/udělat zkouškuaprobar, pasar el examen

kost: nemít kde kosti složitno tener dónde caerse muerto

compuesto: složené oko hmyzuanat. ojo compuesto

examen: složit zkouškypasar/aprobar exámenes

número: složené číslonúmero compuesto

palabra: složené/odvozené slovopalabra compuesta/derivada

složený: ling. budoucí čas složenýfuturo perfecto