Hlavní obsah

psaný

Vyskytuje se v

automatický: lit. automatické psaníescritura automática

diktát: psát podle diktátuescribir al dictado

nepsaný: práv. nepsaný zákonderecho no escrito, uso

psaní: psaní na strojimecanografía

psát: psát rukou/na strojiescribir a mano/máquina

zákon: nepsaný zákonley no escrita

anglicky: anglicky (na)psanýescrito en inglés

forma: román psaný formou dopisůnovela epistolar

ob: psát ob řádek dvojitým řádkovánímescribir a doble espacio

písmo: nadpis psaný kurzívoutítulo escrito en negrita

stroj: psát na strojiescribir a máquina

učit: učit číst a psátenseñar a leer y escribir, alfabetizar

psaný: práv. psané právoderecho escrito