Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) ley f, norma fporušit zákonviolar la leyrovnost před zákonemigualdad f ante la leysbírka zákonůBoletín m Oficial de Estadoústavní zákonley f constitucionalvolební zákonley f electoral
  2. (vědecký princip) ley f, principio mfyz., i přen. zákon akce a reakceley f de acción y reacciónfyz. Archimédův zákonprincipio m de Arquímedesfyz. gravitační zákonley f de la gravitaciónMurphyho zákonyleyes f pl de Murphy
  3. (ustálená norma) norma f, regla f, ley fboží zákonley f de Diospřen. zákon džungleley f de la selvamravní zákonley f moralnepsaný zákonley f no escrita
  4. (umělecké tvorby ap.) principio m

Vyskytuje se v

boží: ley de DiosBoží zákon

branný: Ley de Defensabranný zákon

dědic: heredero legítimopráv. dědic ze zákona

distributivní: ley distributivamat. distributivní zákon

nabídka: ley de la oferta y de la demandazákon nabídky a poptávky

nárok: derecho legítimopráv. nárok ze zákona

návrh: propuesta de modificación de la Ley, (propuesta de) enmienda práv. pozměňovací návrh zákona

nepsaný: derecho no escrito, uso práv. nepsaný zákon

osnova: esquema de la leyosnova zákona

paragraf: el artículo No. ... de la leyparagraf č. ... zákona

poptávka: ley de la oferta y la demandazákon nabídky a poptávky

porušení: violación de la leyporušení zákona

povinnost: imperativo legalpovinnost ze zákona

reakce: ley /principio de acción y reacciónzákon akce a reakce

respektovat: respetar la leyrespektovat zákon

rovnost: igualdad ante la leyrovnost před zákonem

sbírka: cuerpo de leyes, código , ve Španělsku Boletín Oficial de Estadosbírka zákonů

starý: Antiguo Testamento bibl. Starý zákon

živnostenský: ley profesionalživnostenský zákon

ctít: respetar las leyesctít zákony

novelizovat: reformar una leynovelizovat zákon

organický: ley orgánicapráv. organický zákon

porušit: Violó la ley.Porušil zákon.

připomínkový: proceso de consulta del proyecto de leypřipomínkové řízení k návrhu zákona

soulad: de acuerdo con la leyv souladu se zákonem

spotřebitel: ley de protección de consumidores y usuarioszákon na ochranu spotřebitele

vyložit: interpretar la leyvyložit zákon

džungle: ley de la selvazákon džungle

agrario: ley agrariaagrární zákon

antiguo: bibl. Antiguo TestamentoStarý Zákon

antitabaco: ley antitabacoprotikuřácký zákon

heredero: práv. heredero forzosodědic ze zákona, neopomenutelný dědic

ignorancia: práv. ignorancia de derechoneznalost zákona

imperativo: imperativo legalpovinnost ze zákona, zákonná povinnost

igualdad: igualdad ante la leyrovnost před zákonem

párrafo: párrafo de una leyodstavec zákona

según: según la leypodle zákona

mandar: como mandan los cánonesjak zákon káže podle pravidel

zákon: igualdad ante la leyrovnost před zákonem