Hlavní obsah

všeobecný

Přídavné jméno

  1. (týkající se celku) general(společný všem) común(blíže neurčený) indeterminado(týkající se všech) universalvšeobecné hlasovací právosufragio m universalvšeobecné lékařstvímedicina f generalvšeobecný podmětsujeto m indeterminadovšeobecné volbyelecciones f pl generales
  2. (povrchní) general, normal(obvyklý) habitual

Vyskytuje se v

lékařství: medicina generalvšeobecné lékařství

medicína: medicina generalvšeobecná medicína

názor: opinión comúnvšeobecný názor

volba: elecciones generalesvšeobecné volby

acuerdo: acuerdo comúnvšeobecná shoda

declaración: Declaración Universal de los Derechos HumanosVšeobecná deklarace lidských práv

general: huelga generalvšeobecná/generální stávka

opinión: opinión general/generalizadavšeobecné mínění

všeobecný: sufragio universalvšeobecné hlasovací právo