Hlavní obsah

málo

Číslovka

  • poco, escasomálo mlékapoca lecheMáme málo peněz.Tenemos poco dinero.příliš málodemasiado poco

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

méně: mucho menosmnohem méně

propečený: poco cocido/asado/hechomálo propečený

být: Hay poca fruta.Ovoce je málo.

málo: poca lechemálo mléka

nejméně: lo menos posibleco nejméně

peníze: Tengo poco dinero.Mám málo peněz.

vyletět: dar un ataque a algn, estar algn fuera de símálem vyletět kdo z kůže