Hlavní obsah

udělat

Dokonavé sloveso

  1. (provést, vykonat) hacer, efectuar, ejecutarUdělám vše, co budu moci.Haré todo lo que pueda.
  2. (vytvořit, vyrobit) hacer, crear, formar(jídlo ap.) prepararudělat chybucometer un error, fallarudělat obličej šklebhacer una muecaudělat si názorformarse opiniónudělat si pohodlíponerse cómodoudělat čajpreparar/hacer el té
  3. (dospět k něčemu) hacer, lograr
  4. (způsobit) hacer, causar, provocarUděláš mi laskavost?¿Me haces un favor?
  5. hovor.(úspěšně absolvovat) aprobar, pasar
  6. (něco nepříjemného) hacerCo ti udělal?¿Qué te ha hecho?udělat naschválhacer adrede/a propósito
  7. (někoho nějakým) čím hacer(zvolit) nombrar alg, designar para alg

Vyskytuje se v

chystat se: právě se chystat udělat codisponerse a hacer alg, estar a punto de hacer alg

kariéra: udělat kariéruhacer carrera

obrázek: udělat si obrázek o kom/čemhacerse una idea de alg(n)

paměť: udělat co při čerstvé pamětihacer alg antes de que se olvide

pauza: udělat (si) polední pauzuhacer mediodía

pohodlí: udělat si pohodlíponerse cómodo, acomodarse

povyk: udělat povykarmar escándalo, přen. levantar ampollas

představa: udělat si představu o kom/čemhacerse una idea de alg(n)

rád: raději udělatpreferir

sám: Udělej si sám.Hazlo tú mismo.

udělat se: udělat se pro sebe osamostatnit sehacerse independiente, emanciparse

výjimka: udělat výjimku z čehohacer una excepción de alg

aféra: (u)dělat aféru z čehomontar un escándalo de alg

dát se: Dalo by se to udělat?¿Sería posible hacerlo?

dojem: udělat dobrý dojem na kohodar buena impresión a algn

dojem: (u)dělat dojem na kohoimpresionar a algn

dřep: udělat dřephacer una sentadilla

chtít: Chcete, abych to udělal?¿Quiere Ud. que lo haga?

klidně: Klidně by to udělal.No dudaría en hacerlo.

kompromis: udělat kompromisllegar a un acuerdo, přen. partir la diferencia

lze: Lze to udělat.Es posible hacerlo.

minuta: udělat co v minutěhacer alg en un minuto

něco: Uděláš pro mě něco?¿Me haces un favor?

nerad: Udělal to nerad.Lo hizo de mala gana.

pěna: (u)dělat pěnu napěnit colevantar espuma en alg

rád: Raději bych to udělal sám.Prefiero hacerlo solo.

radost: udělat radostalegrar, complacer

salto: skočit/udělat saltohacer un mortal

slabo: udělat se komu slabo omdlít ap.desmayarse algn

velký: udělat velký dojem na kohodar gran impresión, impresionar a algn

zase: Zase to udělal.Volvió a hacerlo.

zkouška: neudělat zkouškususpender (el examen)

zkouška: složit/udělat zkouškuaprobar, pasar el examen

znovu: znovu udělatvolver a hacer

bota: udělat botumeter la pata

čára: udělat komu čáru přes rozpočetfrustrar los planes a algn

čára: udělat tlustou čáru za minulostíhacer borrón y cuenta nueva

jaksepatří: udělat co jaksepatříhacer alg como Dios manda

krůček: (u)dělat první krůčkydar el primer paso/los primeros pasos, hacer los primeros pinitos

křížek: udělat komu křížek na čelosantiguar a algn

něco: udělat si něco zranit sehacerse daño

prase: neudělat co ani za zlaté praseno hacer alg por nada del mundo

přednáška: udělat komu přednáškudar/echar a algn una charla

rozpočet: udělat čáru přes rozpočet komudejar a algn con un palmo de narices, v čem komu partir alg por el eje a algn

tečka: Uděláš to a tečka!¡Lo harás y punto!

záběr: udělat co na jeden záběr najednouhacer alg de (un) golpe

zítřek: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

carrera: hacer carrera(u)dělat kariéru

cirio: armar/montar un cirioudělat dusno, ztropit povyk, spustit melu

duda: salir de dudasvyřešit problém, udělat si jasno

limpieza: hacer limpiezauklízet, dělat úklid, přen. (u)dělat čistku

marimorena: armarse la marimorenaudělat povyk

oposición: hacer oposiciones a algudělat konkurz na co

acertar: acertar en el blancotrefit se do černého, udělat trefu

excepción: hacer una excepción(u)dělat výjimku

favor: hacer el favor de alg a algnudělat laskavost jakou komu

por: Lo haré por él.Udělám to za něj.

precaución: tomar precauciones(u)dělat opatření, být opatrný, pojistit se, dávat si pozor

que: Dijo que lo haría.Řekl, že to udělá.

rodeo: dar un rodeoudělat objížďku

lista: pasar lista(u)dělat prezenci ve škole ap.