Hlavní obsah

velký, veliký

Přídavné jméno

  1. (značných rozměrů) grande(relativně větší) mayor(písmeno) mayúsculopřen. velká louže Atlantikcharco mve velkém(objemu) al (por) mayor, (aplikovat ap.) a gran escalapřen. velká voda povodeňriada f, inundación fhud. velká sekundasegunda f mayorvelký tělní oběhcirculación f mayorastron. velký třeskbig bang m, gran explosión f
  2. (určitých rozměrů) grande(vysoký) altovelká ručička u hodinminutero m
  3. (nadměrný) (demasiado) grande
  4. (dospělý) adulto(starší) mayor
  5. (početný, značný) grande(obrovský) inmenso, enormeexpr. velké penízeuna fortuna, mucho dinero m, mucha pasta fve velkém(objemu) al (por) mayor, de grandes cantidades, (aplikovat ap.) a gran escala
  6. (důležitý, významný) gran(de), importante(závažný) significantevelký dengran día mvelká novinagran novedad/noticia fvelký úklidlimpieza f generalcírk. Velký pátekViernes m Santo
  7. (intenzívní) gran(de), mucho(bolest ap.) intenso, agudoudělat velký dojem na kohodar gran impresión, impresionar a algn
  8. (vlivný) gran(de)(přední) prominente(důležitý) importante

Vyskytuje se v

Antily: Antillas MayoresVelké Antily

Británie: Gran BretañaVelká Británie

království: el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del NorteSpojené království Velké Británie a Severního Irska

krize: Gran Depresión Velká hospodářská krize

krkavec: cuervo comúnkrkavec velký

množství: en cantidad, hovor. a mares, a manta(s)ve velkém množství

pánev: pelvis mayorvelká pánev

pátek: Viernes SantoVelký pátek

písmeno: (letra) mayúscula , polygr. letra capitularvelké písmeno

prsní: músculo pectoral mayoranat. velký prsní sval

půltón: semitono diatónicohud. velký půltón

ručička: minutero velká ručička minutová

strana: hacer aguas menores/mayoresexpr. jít na malou/velkou stranu

třesk: el big bang, la gran explosiónastron. velký třesk

velký: segunda mayorhud. velká sekunda

větší: Santiago el Mayorsv. Jakub Větší

zeď: Gran Muralla ChinaVelká čínská zeď

barva: gran escala de coloresvelká škála barev

hlad: tener (mucha) hambremít (velký) hlad

nést: Llevaba una gran bolsa.Nesl velkou tašku.

ponor: calado grandevelký ponor

středně: mediano, de tamaño mediostředně velký

stydký: labios (vaginales) mayoresvelké stydké pysky

trochu: un poco más grandetrochu větší

vyvinout: realizar un gran esfuerzovyvinout velké úsilí

krajíc: (tomar) un bocado demasiado grande(ukrojit si) moc velký krajíc

kulový: ni patataexpr. velký kulový nic

styl: hacer algo a lo grandedělat něco ve velkém stylu

ucho: ser todo oídosbýt jedno (velké) ucho dobře poslouchat

ukousnout: abarcar más de lo que se puedeukousnout si příliš velké sousto

afán: poner mucho afán en algvložit velké úsilí do čeho

alcance: de gran alcancevelkého dosahu, voj. dlouhého doletu střely ap.

Bretaña: Gran BretañaVelká Británie

cosa: poca cosanic velkého, drobnost

espejo: espejo de vestirvelké zrcadlo

fortuna: amasar una fortunanahromadit velké jmění

gordo: hovor. algo gordoněco velkého

halcón: halcón sacreraroh velký

letra: (letra) mayúscula/minúsculavelké/malé písmeno

magno: hist. Alejandro MagnoAlexandr Veliký

mayoreo: al mayoreovelkoobchodní, ve velkém prodej ap.

viernes: Viernes SantoVelký pátek

alegrar: Me alegra mucho que...Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...

auge: estar en augebýt v největším rozkvětu/na vrcholu

calzar: ¿Qué número calzas?Jak velkou máš nohu?

estima: tener en gran estimamít ve velké úctě

pretensión: tener muchas pretensionesmít velké ambice

oído: ser todo oídosbýt jedno velké ucho