Hlavní obsah

agudo

Vyskytuje se v

ángulo: ángulo recto/agudo/obtuso/llanopravý/ostrý/tupý/přímý úhel

agudo: acento agudoakut, ostrý přízvuk