Hlavní obsah

ángulo

Vyskytuje se v

incidencia: ángulo de incidenciaúhel dopadu, incidentální úhel

muerto: ángulo muertomrtvý úhel při palbě ap.

recto: ángulo rectopravý úhel

adyacente: geom. ángulo adyacentepřilehlý úhel

ángulo: ángulo recto/agudo/obtuso/llanopravý/ostrý/tupý/přímý úhel

llano: geom. ángulo llanopřímý úhel

reflexión: ángulo de reflexiónúhel odrazu

dopad: ángulo de incidenciageom. úhel dopadu

hodinový: ángulo horariohodinový úhel

odraz: ángulo de reflexiónfyz. úhel odrazu

ostrý: ángulo agudogeom. ostrý úhel

středový: ángulo centralgeom. středový úhel

tupý: ángulo obtusogeom. tupý úhel

úhel: ángulo de refracciónúhel lomu

vedlejší: ángulos suplementariosgeom. vedlejší úhly

vnější: ángulo externogeom. vnější úhel

vrcholový: ángulos opuestos por el vérticegeom. vrcholové úhly

zorný: ángulo ópticozorný úhel

agudo: ángulo agudoostrý úhel