Hlavní obsah

agudo

Vyskytuje se v

ángulo: ángulo recto/agudo/obtuso/llanopravý/ostrý/tupý/přímý úhel

ostrý: ángulo agudogeom. ostrý úhel

verš: verso agudo/silábico/libre/métricolit. přízvučný/sylabický/volný/časoměrný verš

bolest: dolor suave/agudo/fuerte/sordomírná/prudká/silná/tupá bolest

agudo: acento agudoakut, ostrý přízvuk