Hlavní obsah

vědět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vědomost) saberdát vědět coavisar algVíš to jistě?¿Lo sabes con seguridad?Víš co?¿Sabes qué?Kdo ví!¡Quién sabe!Copak já vím!¡Qué sé yo!
  2. nevím hovor.(vyjadřuje pochybnost) no (lo)

Vyskytuje se v

hlava: vědět z hlavysaber de memoria

pokud: pokud vímque yo sepa

praktický: odb. praktická věda užitáciencia práctica

prd: vědět o čem prdno saber ni papa de alg

aby: Říkám ti to, abys to věděl.Te lo digo para que lo sepas.

ani: Ani nevím.Pues, no lo sé.

dávno: To vím už dávno.Hace mucho que lo sé.

doslech: Vím to z doslechu.Lo sé de oídas.

jistě: Vím to jistě.Lo sé con seguridad.

kdyby: Kdybych to věděl, řekl bych ti to.Si lo supiera, te lo diría.

mít: To bys měl vědět.Deberías saberlo.

ona: Ona to ví.Ella lo sabe.

určitý: nevědět nic určitéhono saber nada concreto

vy: Vy to nevíte?¿Vosotros no lo sabéis?

vysvětlit: Nevěděl, jak si to vysvětlit.No sabía cómo explicárselo.

beton: vědět na betonsaber a ciencia cierta

bota: , kde ho tlačí bota.Sabe dónde le aprieta el zapato.

člověk: Člověk nikdy neví.Uno nunca sabe.

oko: nevědět, kam s očimano saber donde poner los ojos

věda: Není to žádná věda.No es nada complicado.

lo: No lo sé.nevím.

saber: No sé.Nevím.

apretar: Sabe dónde le aprieta el zapato., kde ho bota tlačí.