Hlavní obsah

vy

Zájmeno

  1. (tykání skupině) vosotros/vosotrasAmeE ustedesVy to nevíte?¿Vosotros no lo sabéis?Která z vás ...?¿Cuál de vosotras ...?Neřekl vám to.No os lo ha dicho.
  2. (vykání jedné osobě) usted(vykání více osobám) ustedesJak vám mohu pomoci?¿Cómo puedo ayudarle?Nerozumím vám.No le comprendo.

Vyskytuje se v

prosit: prosím tě, prosím váspři vyjádření údivu no me digas, vaya, úvod věty a que no

bolet: Bolí vás něco?¿Le duele algo?

dařit se: Jak se ti/vám daří?¿Cómo estás/está?

děkovat: Předem Vám děkuji.Le anticipo mi agradecimiento.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.Es muy amable de su parte.

milý: To je od vás milé.Qué amable de su parte.

nabídnout: Mohu vám nabídnout...?¿Puedo ofrecerle...?

nerad: Velmi nerad vás obtěžuji.Siento mucho molestarle.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.Siento molestarle., Disculpe la molestia.

od, ode: To je od vás moc hezké.Es muy amable de su parte.

po: Až po vás. při dávání přednostiUsted primero.

pomoct: Mohu vám pomoct?¿Puedo ayudarle?, ¿Le ayudo?

poznat: Rád jsem vás poznal.Encantado de conocerle.

požádat: Mohu vás o něco požádat?¿Le puedo pedir algo?

prominout: Promiňte, že Vás obtěžuji.Perdone que le moleste.

přát: Přeji vám vše dobré.Le deseo lo mejor.

přerušit: Mohu vás přerušit?¿Puedo interrumpirle?

rád: Rád Vás poznávám.Mucho gusto (en conocerle).

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.Perdone que (le) moleste.

sloužit: Čím Vám mohu sloužit?¿En qué puedo ayudarle/servirle?

splést si: Spletl jsem si vás s ...Le confundí con ...

srdečně: Srdečně vás vítám.Le doy mi más sincera bienvenida.

vadit: Bude vám vadit, když...?¿Le importa si...?

vadit: Jestli vám to nevadí,...Si no le importa...

věnovat se: Hned se vám budu věnovat. v obchodě ap.Ahora le atiendo.

vést se: Jak se vám vede?¿Qué tal?, ¿Cómo le va?, ¿Cómo está Ud.?

vyhovovat: Vyhovuje Vám to?¿Le conviene?, ¿Le viene bien?

vysadit: Kde vás mám vysadit?¿Dónde le dejo?

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...Siento molestarle pero ...

manžel: Prohlašuji Vás za manžele.Os declaro marido y mujer.

provázet: Bůh vás provázej!¡Vaya con Dios!

vosotros: por vosotros mismospro vás, pro váš vlastní užitek

adjunto: Adjunto le enviamos...V příloze/Jako přílohu Vám zasíláme...

agradecer: Les agradezco su ayuda.Děkuji vám za pomoc.