Hlavní obsah

antes

Příslovce

  1. de alg předtím, dřív(e) než co, před čímantes de ayerpředevčírem, předvčerejškemantes de anochepředminulou nocantes de todopředevším, v prvé řaděcuanto antes/lo antes posibleco nejdříve
  2. raději, spíše vyjádření přednosti

Vyskytuje se v

cuanto: co nejdříve, co nejrychlejicuanto antes

nada: na prvním místě, nejdříve, ze všeho nejdřívantes de nada

todo: předevšímante todo

antes: předevčírem, předvčerejškemantes de ayer

ayer: předevčíremantes de ayer

cristo: před Kristem, před naším letopočtemantes de Cristo

después: dříve nebo později se to stejně stane ap.antes o después

Jesucristo: před Kristemantes de Jesucristo antes de JC

comenzar: před započetím/začátkem...antes de comenzar...

consumir: minimální trvanlivost do...consumir preferentemente antes de...

igualdad: rovnost před zákonemigualdad ante la ley

dokud: dokud nehasta que, dříve než antes de que

dřívějšek: z dřívějškade antes

dřívější: dřívější z dřívějškade antes

letopočet: před naším letopočtemantes de nuestra era, antes de Cristo

paměť: udělat co při čerstvé pamětihacer alg antes de que se olvide

rovnost: rovnost před zákonemigualdad ante la ley

zákon: rovnost před zákonemigualdad ante la ley

zatřepat: před použitím zatřepatagitar antes de usar

co: co nejdřívecuanto antes

dřív: o hodinu dřívuna hora antes

navlhčit: Před žehlením prostěradlo navlhčila.Ha humedecido la sábana antes de plancharla.

než: Než odejdeš ...Antes de que te vayas ...

před, přede: Zavolej mi před osmou.Llámame antes de las ocho.

předminulý: předminulou nocantes de anoche

trvanlivost: minimální trvanlivost potravinfecha de consumo preferente, consumir preferentemente antes de

noha: Lež má krátké nohy.La mentira tiene patas cortas., Antes se coge al mentiroso que al cojo., La mentira no tiene pies.

ante: především, hlavněante todo