Hlavní obsah

media

Vyskytuje se v

aguja: aguja (de media)(pletací) jehlice

baraja: jugar con dos barajashrát dvojí hru

cada: cada dos por treskaždou chvíli často

dedo: estar a dos dedos de algbýt na pokraji čeho

dos: (a) cada dos por treskaždou chvíli často

espada: espada de dos filosdvousečná zbraň

frente: no tener dos dedos de frentebýt natvrdlý

fuego: (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

hacer: a medio hacerrozdělaný, rozpracovaný, nedodělaný

mano: de primera/segunda manoz první/druhé ruky zboží

media: la mediapůl část hodiny

medio: mediosprostředky peníze ap.

pensión: media pensiónpolopenze

plano: estar en el segundo planobýt vedlejší, být na druhé koleji

alto: Alta Edad Mediaraný středověk

ambiente: medio ambienteživotní prostředí

aritmético: media aritméticaaritmetický průměr

clase: clase baja/media/altanižší/střední/vyšší třída

comunicación: medios de comunicaciónsdělovací prostředky

filo: i přen. arma de doble filo/dos filosdvojsečná zbraň

hermano: medio hermanonevlastní bratr mající společného jednoho rodiče

jornada: media jornadapoloviční (pracovní) úvazek

locomoción: medio de locomocióndopravní prostředek

luna: media lunapůlměsíc, srpek měsíce na nebi, symbol

luto: medio lutosmutek nedržený přísně

mañana: a media mañanauprostřed dopoledne

masivo: medios masivoshromadné sdělovací prostředky, masmédia

agua: estar entre dos aguasbýt na vážkách/na rozpacích

ministerio: Ministerio de Medio Ambienteministerstvo životního prostředí

motor: motor de cuatro/dos tiemposčtyřdobý/dvoudobý motor

nupcias: casarse en segundas nupciaspodruhé se oženit

oído: oído interno/medio/externovnitřní/střední/zevní ucho

oriente: Mediano/Medio OrienteStřední Východ

otitis: otitis media/internazánět středního/vnitřního ucha

aritmetický: media aritméticaaritmetický průměr

bratr: hermanastro , mající společného jednoho rodiče medio hermano nevlastní bratr

cesta: a medio caminoi přen. na půli cesty

dojít: llegar a la mitaddojít do poloviny

dolet: de alcance mediostředního doletu

druhý: segunda vozhud. druhý hlas

hromadný: medios de comunicación de masashromadné sdělovací prostředky

každý: un día sí y otro no, cada dos díaskaždý druhý den, obden

litr: medio litro půl litru

médium: medios de comunicaciónmédia sdělovací prostředky

mezi: přen. (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

: El tren no sale hasta dentro de dos horas.Vlak odjíždí až za dvě hodiny.

břečka: nieve medio derretidasněhová břečka

být: Son las dos.Jsou dvě hodiny.

celá: dos coma cincodvě celé pět

den: dos veces al díadvakrát za den

dopravní: medio de transportedopravní prostředek

dvakrát: dos veces másdvakrát tolik

dvoudenní: bebé de dos díasdvoudenní dítě

dvouhodinový: película de dos horasdvouhodinový film

hlas: a media voz/en voz bajatichým hlasem

hodina: una hora y mediahodina a půl

hrdlička: Son como dos tortolitos.přen. Jsou jako dvě hrdličky.

jeden, jedna, jedno: uno y mediojeden a půl

konjunkce: conexión mediante la conjunciónspojení pomocí konjunkce

mít: Cobra dos mil euro.Má třicet tisíc. plat

mocnina: segunda potencia , cuadrado druhá mocnina

natvrdlý: ser obtuso, přen. no tener dos dedos de frentebýt natvrdlý

dva, dvě: como dos y dos son cuatrojakože dvě a dvě jsou čtyři

hrát: jugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablohrát dvojí hru/na dvě strany

chlup: ser como dos gotas de aguabýt na chlup stejný

kůň: en un dos por tresjako na koni brzy, hned

makovice: no tener dos dedos de frentemít prázdnou makovici

moucha: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou

mrtvola: echar por la calle de en mediojít přes mrtvoly k cíli