Hlavní obsah

ministerio

Podstatné jméno mužské

  1. ministerstvo instituceMinisterio de Defensaministerstvo obranyMinisterio de Educaciónministerstvo školstvíMinisterio del Interiorministerstvo vnitraMinisterio de Medio Ambienteministerstvo životního prostředíMinisterio de Sanidadministerstvo zdravotnictvíMinisterio de Trabajo (y Asuntos Sociales)ministerstvo práce (a sociálních věcí)
  2. post ministra
  3. služba, povolání

Vyskytuje se v

asunto: Ministerio de Asuntos ExterioresMinisterstvo zahraničních věcí

educación: Ministerio de Educaciónministerstvo školství

fomento: Ministerio de FomentoMinisterstvo dopravy a spojů ve Šp.

administrar: administrar el ministeriořídit ministerstvo

exterior: Ministerio de asuntos exterioresministerstvo zahraničních věcí

hacienda: Ministerio de Economía y HaciendaMinisterstvo financí

sanidad: Ministerio de SanidadMinisterstvo zdravotnictví

finance: Ministerio de Economía y HaciendaMinisterstvo financí

kultura: Ministerio de Culturaministerstvo kultury

prostředí: Ministerio de Medio AmbienteMinisterstvo životního prostředí

průmysl: Ministerio de Industria y Comercio, ve Španělsku Ministerio de Industria, Turismo y ComercioMinisterstvo průmyslu a obchodu

spravedlnost: Ministerio de JusticiaMinisterstvo spravedlnosti

školství: Ministerio de Educaciónministerstvo školství

věc: Ministerio de Asuntos ExterioresMinisterstvo zahraničních věcí

vnitro: Ministerio del Interior, ve Stř. Am. Ministerio de GobernaciónMinisterstvo vnitra

zdravotnictví: ministerio de salud, ve Šp. Ministerio de Sanidad y Consumoministerstvo zdravotnictví

ministerio: Ministerio de Defensaministerstvo obrany