Hlavní obsah

poder

Vyskytuje se v

poder: no poder con alg(n)nesnášet koho/co, mít odpor ke komu/čemu

querer: Querer es poder.Když se chce, všechno jde.

ser: puede sermožná, snad

absoluto: poder absolutoabsolutní moc

adquisitivo: poder adquisitivokupní síla

ejecutivo: poder ejecutivovýkonná moc, exekutiva

judicial: polit. poder judicialsoudní moc

legislativo: poder legislativozákonodárná moc

pleno: plenos poderesplná moc

poder: estar en el poderbýt u moci, vládnout

temporal: poder temporalsvětská moc

děkovat: deber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algnmoci děkovat komu za co vděčit

dělba: división del poderdělba moci

kurie: poder de la curia romanamoc římské kurie

moc: poder absolutoneomezená moc

možno: se puede, es posibleje možno

přecházet: pasar al poder de algnpřecházet do rukou koho

přejít: pasar al poder de algnpřejít do rukou koho

rovnat se: no alcanzar (a) alg(n), no poder competir con alg(n)nemoci se rovnat komu/čemu

rozhodující: poder decisoriorozhodující moc

řeč: caer en poder de las lenguaspřijít do řečí

síla: poder adquisitivoekon. kupní síla

tepelný: poder caloríficotepelný výkon

vybraná: poder elegir, tener una opciónmít na vybranou

výkonný: poder ejecutivovýkonná moc

zákonodárný: poder legislativozákonodárná moc

dopočítat se: No podía llegar al resultado.Nemohl se dopočítat výsledku.

dostání: Se puede conseguir.Je k dostání.

dovolit si: poder permitirse (el lujo de) algmoci si dovolit co

hláskovat: ¿Me lo puede deletrear?Můžete mi to hláskovat?

hned: en cuanto puedahned jak budu moct

ihned: en cuanto puedaihned jak budu moci

jít: No es posible., No puede ser.To nejde.

k, ke, ku: Se puede conseguir.Je k dostání.

klidný: Puede estar tranquilo.Můžete být klidný.

leckdo: Cualquiera pueda pensar que ...Leckdo by si mohl myslet, že ...

moct: ¿Me podría ayudar?Mohl byste mi pomoci?

možná: Quizás podríamos ...Možná bychom mohli ...

myšlenka: No puedo quitarme de la mente que ...Nemohu se ubránit myšlence, že ...

načekat se: Puedes esperar sentado., ¡Cuánto esperarás!To se načekáš!

nelze: El programa no se puede abrir., Es imposible abrir el programa.Program nelze spustit.

nic: Ya no se puede hacer nada.Už se nedá nic dělat.

obrátit se: poder disponer de algnmoci se obrátit na koho s problémem ap.

počkat: Eso puede esperar.To počká.

pomoct si: No puedo evitarlo.Nemůžu si pomoct.

požádat: ¿Le puedo pedir algo?Mohu vás o něco požádat?

přepojit: ¿Me puede pasar a...?Můžete mě přepojit na...?

rozeznat: No podía distinguirlos.Nemohl je od sebe rozeznat.

rozměnit: ¿Me puede cambiar?Můžete mi rozměnit?

sloužit: ¿En qué puedo ayudarle/servirle?Čím Vám mohu sloužit?

smířit se: no ser capaz de aceptar, přen., expr. no poder tragar algnemoci se smířit s čím

snést: no poder aguantar (más)nemoci už dále snést

spát: no poder dormir, přen. no pegar ojonemoci spát

splnitelný: deseo que se puede cumplirsplnitelné přání

spolehnout (se): Puede estar seguro.Spolehněte se. ujištění

srovnat: No se puede comparar (con nada).To se nedá (s ničím) srovnat.

udělat: Haré todo lo que pueda.Udělám vše, co budu moci.

udržet: No podía sostenerlo más.Už jsem to nemohl udržet.

unést: No puedo llevarlo.To já neunesu.

usnout: No podía dormirme.Nemohl jsem usnout.

uvěřit: No puedo creérmelo.Tomu nemohu uvěřit.

vidět: Ya no puedo ni verlo.Už to nemůžu ani vidět.

všechen, všechna, všechno: con todas fuerzas, a todo poderze všech sil

vůbec: ¿Te puedes siquiera imaginar ...?Máš vůbec představu...?

vy: ¿Cómo puedo ayudarle?Jak vám mohu pomoci?

vybrat: Puedes elegir.Můžeš si vybrat.

vyfotografovat: ¿Nos puede sacar una foto?Můžete nás vyfotografovat?

vyloučit: No se puede descartar...Nelze vyloučit...

vyrovnat se: Nadie puede competir con él.Jemu se nikdo nevyrovná.

vysvětlit: ¿Me lo podría explicar?Mohl byste mi to vysvětlit?

vytknout: No se le puede reprochar nada.Nelze tomu nic vytknout.

vzpomenout (si): No puedo acordarme de ...Nemohu si vzpomenout na ...

zaručit: No puedo garantizar que ...Nemohu zaručit, že ...

gratulovat: ¡Ya podéis estar contentos!iron. Můžete si gratulovat!

kost: Se le pueden contar los huesos.Je kost a kůže.

mít: no poder (competir) con alg(n)nemít na co/koho kvalitami

potopa: Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.Po nás (ať přijde) potopa.

spočítat: poder contarse con los dedos de la manodát se spočítat na prstech jedné ruky

špendlík: poder oírse caer un alfilerbýt slyšet špendlík spadnout

ukousnout: abarcar más de lo que se puedeukousnout si příliš velké sousto

zítřek: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

más: a más no poderco nejvíc, hrozně moc