Hlavní obsah

dostání

Podstatné jméno, rod střední

  • consecución f, conseguimiento mJe k dostání.Se puede conseguir.být snadno k dostáníser fácil de conseguir

Vyskytuje se v

dostat: dostat smykpatinar(se), derrapar, resbalar

dostat: dostat rozumentrar en razón, sentar la cabeza

dostat: dostat strach kdoentrar miedo a algn

dostat: dostat zpět získatrecuperar, recobrar

dostat se: dostat se dopředu před kohoadelantarse a algn

huba: dostat po hubě/přes huburecibir una galleta/un tortazo

malér: dostat se do malérumeterse en un lío

pokuta: dostat pokutuobtener una multa, ser multado

scestí: dostat se na scestíextraviarse, descaminarse, descarriarse

špice: dostat se na špicillegar a la cima

ven: dostat se ven z čehosalir de alg

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?¿Me da otro café?

dostat: Dostal chřipku.Cogió la gripe.

dostat: Dostal jsem strach.Me entró miedo.

dostat: dostat vynadánollevarse una bronca

dostat: dostat výpraskllevarse/recibir una paliza

dostat se: Jak se dostanu na náměstí?¿Cómo llego a la plaza?

dostat se: Dostal se do pasti.Cayó en la trampa.

dostat se: dostat se do problémůmeterse en un lío

gól: dostat gólrecibir un gol

k, ke, ku: Je k dostání.Se puede conseguir.

kopanec: dostat kopanecnohou recibir una patada, el. proudem expr. recibir/sufrir una patada eléctrica

milost: dostat milostser indultado

pakatel: dostat za pakatelcomprar por cuatro duros/casi regalado

úpal: dostat úpalsufrir un golpe de calor

vyhazov: dostat vyhazovser echado

výpověď: dostat výpověďser despedido, recibir notificación de despido

zápočet: dostat zápočetser clasificado

žízeň: dostat žízeň kdoentrar sed a algn

brynda: dostat se z bryndysalir a flote

dostat se: dostat se do náladyachisparse

kleště: dostat koho do kleštíatenazar a algn

koš: dostat košemirse con las cajas destempladas

louže: dostat se z bláta do louže nepolepšit sisaltar de la sartén y dar en las brasas, escapar del trueno y dar en el relámpago

okap: dostat se z deště pod okapsaltar de la sartén y dar en las brasas

rozum: dostat rozumentrar en razón

ulička: dostat se do slepé uličkyllegar a un callejón sin salida

var: dostat se do varuenardecerse, acalorarse

gripe: coger la gripedostat chřipku

catarro: coger un catarrodostat rýmu, nachladit se

fondo: llegar al fondo de algdostat se k jádru čeho

garra: caer en las garras de algndostat se do spárů koho

engañar: engañar como a un chinodostat, podvést, vzít na hůl

honor: hacer honor a algdělat čest, dostát své pověsti ap. čemu

llegar: llegar a oídos de algndostat se k uším koho, doslechnout se

llegar: llegar a las manos de algndostat se do rukou komu

oído: llegar a oídos de algndostat se k uším koho zpráva ap.