Hlavní obsah

dostat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohybem dospět) kam llegar, venir a alg(dosáhnout cíle) alcanzar algJak se dostanu na náměstí?¿Cómo llego a la plaza?dostat se dopředu před kohoadelantarse a algn
  2. (získat pozici ap.) lograr(protekcí) přen., hovor. enchufarse(nahoru, v zaměstnání ap.) encumbrarse
  3. (do nesnází) llegar, caer, meterseDostal se do pasti.Cayó en la trampa.dostat se do problémůmeterse en un lío
  4. (z nepříjemné situace) z čeho salir de alg
  5. (s úsilím proniknout) kam introducirse, penetrar, meterse en alg
  6. přen.(vžít se) do čeho ponerse, metersepřen.(pochopit) caer en alg
  7. (k něj. činnosti) k čemu tener tiempo para alg(začít) empezar, ponerse a alg

Vyskytuje se v

malér: meterse en un líodostat se do maléru

scestí: extraviarse, descaminarse, descarriarsedostat se na scestí

špice: llegar a la cimadostat se na špici

ven: salir de algdostat se ven z čeho

brynda: salir a flotedostat se z bryndy

louže: saltar de la sartén y dar en las brasas, escapar del trueno y dar en el relámpagodostat se z bláta do louže nepolepšit si

okap: saltar de la sartén y dar en las brasasdostat se z deště pod okap

ulička: llegar a un callejón sin salidadostat se do slepé uličky

var: enardecerse, acalorarsedostat se do varu

fondo: llegar al fondo de algdostat se k jádru čeho

garra: caer en las garras de algndostat se do spárů koho

llegar: llegar a oídos de algndostat se k uším koho, doslechnout se

oído: llegar a oídos de algndostat se k uším koho zpráva ap.

dostat se: adelantarse a algndostat se dopředu před koho