Hlavní obsah

ven

Příslovce

  1. (směrem pryč) afuera, fueraVen!¡Fuera!dát vensacardostat se ven z čehosalir de alg
  2. hovor.(do zahraničí ap.) al extranjero

Vyskytuje se v

generoso: dezertní vínovino generoso

hora: nemoct se dočkat čehono ver la hora de alg

qué: z ničeho nic, bezdůvodněsin venir a qué

vela: svíčka, nudle u nosuvelas

venir: pohoršit si, zchudnout, přijít na mizinuvenir a menos

ver: ukaž!, no tak!a ver

visto: schválit, povolit, přijmoutdar el visto bueno

barco: plachetnicebarco de vela

blanco: bílé vínovino blanco

cabeza: přijít na myslvenir a la cabeza

envolver: být zapleten do čehoverse envuelto en alg

mesa: stolní vínovino de mesa

paladar: zadní/měkké patropaladar blando, velo del paladar

sifón: vinný střikvino con sifón

tinto: červené vínovino tinto

velo: rouška pochybnostívelo de duda

vino: bílé/červené/růžové vínovino blanco/tinto/rosado

a: Když ho uviděl(a)...Al verle...

cuando: Když viděl, že...Cuando vio que...

de: láhev vínabotella de vino

espumoso: šumivé vínovino espumoso

haber: Přijel dnes.Ha venido hoy.

la: Nevidím ji.No la veo.

las: Nevidím je.No las veo.

que: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

ya: Ještě se uvidíme.Ya nos veremos.

oído: hovor. entrar por un oído y salir por el otrojedním uchem tam a druhým ven

bílý: bílé vínovino blanco

červený: červené vínovino tinto, vino negro

jít: salir/entrarjít ven/dovnitř

mešní: mešní vínovino de misa

najevo: dát najevomostrar, hacer ver

palmový: palmové vínovino de palma

patro: měkké patropaladar blando, velo del paladar

plachta: hlavní plachtavela mayor

podle: podle měpara mí, a mi entender/ver

přijet: přijet navštívitvenir a ver

přijít: přijít vhodvenir bien

příští: příští týdenla semana que viene

stolní: stolní vínovino de mesa

ven: sacardát ven

vhod: přijít vhodvenir bien

vinný: vinný střikvino con agua/con soda

víno: bílé/červené/růžové vínovino blanco/tinto/rosado

vzhledem k: vzhledem k tomu, žedado (caso) que, visto que, supuesto que, ya que, en vista de que

zamhouřit: nezamhouřit oko neusnoutno pegar ojo, estar en vela

zkušená: jít na zkušenouir a ver el mundo

aby: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

: Přijde až zítra.No viene hasta mañana.

bez, beze: přijít bez pozvánívenir sin estar invitado

brzy: Přijde brzy.Vendrá enseguida.

daleko: přijíždět z dalekavenir desde lejos

dívat se: dívat se na televiziver la tele

dočkat se: Už se nemůžu dočkat, až...Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...

dožít se: Nedožil se vnoučat.No llegó a ver a sus nietos.

hledisko: dívat se na co z určitého hlediskaver alg desde cierto punto de vista

jablečný: jablečné vínovino de manzana, šumivé sidra

jakostní: jakostní vínovino de calidad

jestli: Zeptej se, jestli přijde.Pregunta si vendría.

jindy: Přijdu jindy.Vendré otro día.

k, ke, ku: Přijď k nám.Ven a nuestra casa.

kde: Kde se tu bereš?¿De dónde vienes?, co tu děláš ¿Qué haces aquí?

když: Když ho uviděl, schoval se.Al verlo, se escondió.

mela: Přijď včas, nebo bude mela.Ven a tiempo o verás la bronca.

názor: podle mého názorusegún mi opinión, a mi entender, a mi manera de ver

nemuset: Nemusím to vidět.No hace falta que lo vea.

nesnáz: být v nesnázíchestar/verse en apuros

odtud: Odtud není nic vidět.Desde aquí no se ve nada.

caso: být vhodný, přijít vhod, být k věcihacer/venir al caso

oko: vidět na vlastní očiver con sus propios ojos

on: Viděl ho.Le/Lo vio.

rok: minulý/příští rokel año pasado/que viene

společný: S tím nemám nic společného.No tengo nada que ver con eso.

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

svařený: svařené vínovino caliente

svařit: svařit víno (s cukrem a kořením)cocer el vino con el azúcar, la canela y los clavos

televize: dívat se na televiziver la televisión

těšit se: Těším se na tebe.Tengo muchas ganas de verte.

ty: Přišel za tebou.Vino a verte.

týden: minulý/příští týdenla semana pasada/que viene

ukázat: Ukaž (mi to).A ver., Déjame ver(lo).

uvidět: Zítra se uvidíme.Nos vemos mañana., Hasta mañana.

v, ve: Viděl jsem to v televizi.Lo he visto en la tele.

vidění: To stojí za vidění.Merece la pena verlo.

vidět: Není to vidět.No se ve.

vyhovovat: Vyhovuje Vám to?¿Le conviene?, ¿Le viene bien?

vypadat: Vypadá to, že nepřijde.Parece que no va a venir.

vyvést: Lo sacaron fuera.Vyvedli ho ven.

vztahovat se: Na mne se to nevztahuje.No tiene nada que ver conmigo.

začátkem: začátkem příštího měsícea principios del mes que viene

brdo: Je to (všechno) na jedno brdo.Son tres cuartos de lo mismo., Viene a ser lo mismo.

evidentní: být evidentnísaltar a la vista/los ojos, notarse/verse a la legua/cien leguas

hajzl: Jdi do hajzlu.Vete a la mierda., Vete a tomar por el culo.

hodit se: To se mi hodí.Eso me viene al pelo.

hrát: hrát dvojí hru/na dvě stranyjugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablo

hvězdička: vidět hvězdičky po pádu ap.ver las estrellitas