Hlavní obsah

cómo

Příslovce

  1. ¿cómo? jak? způsob¿Cómo estás?Jak se máš?, Jak se vede?
  2. proč?, jak? důvod, příčina
  3. prosím?, jakže? nerozumím

Vyskytuje se v

agua: como aguajako vody/smetí/máku, habaděj, mraky

agua: como agua de mayovelice vhod, jako na zavolanou přijít ap.

alma: como alma que lleva el diablojako namydlený blesk, tryskem odejít ap.

arte: (como) por arte de magiajako mávnutím kouzelného proutku

así: así comotak jak..., stejně jako...

así: así como asítak jako tak, na každý pád, stejně

botica: haber de todo, como en boticamít co hrdlo ráčí, být od všeho něco

caer: caer como moscas/chinches(padat) jako mouchy houfně

canon: como mandan los cánonesjak se sluší a patří

casa: como Pedro por su casajako doma chovat se ap.

choto: estar como una chotabýt střelený/trhlý/praštěný

churro: como churrosjako nic, snadno

crecer: crecer como la espumarůst před očima, růst jako z vody

debido: como es debidojak se sluší (a patří)

diablo: como alma que lleva el diablojako by mu za patami hořelo

dios: como Dios mandajaksepatří

dos: como dos y dos son cuatrojako že jedna a jedna jsou dvě potvrzení výroku ap.

ensalmo: (como) por ensalmorychle, v mžiku, než bys řekl švec

espuma: crecer como (la) espumarůst před očima

lechuga: como una lechugajako řípa, jako rybička

llover: como llovido (del cielo)(jako) blesk z čistého nebe, zčistajasna

lugar: a como dé lugarjakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jak

magia: (como) por arte/obra de magiazáhadně, nevysvětlitelně, jako kouzlem

mandar: como Dios mandajaksepatří

mínimo: como mínimoalespoň, přinejmenším, minimálně

molino: comulgar con/tragarlas como ruedas de molinouvěřit úplně všemu

no: cómo nosamozřejmě, jistě kladná odpověď

perro: como el perro y el gatojako pes a kočka nesnášet se

pez: estar como pez en el aguabýt jako ryba ve vodě

pólvora: correr/extenderse como la pólvorašířit se jako požár

querer: como quiera quejakkoliv

ser: como seajakkoli

si: como si/lo mismo que sijakoby, jako by

si: como si nadajakoby nic

tal: tal como(stejně) tak, jak to říkám ap.

tan: tan... como...tak... jako...

tanto: tanto comotolik jako

tomate: ponerse como un tomatezrudnout studem ap.

tren: estar como un trenbýt fešák atraktivní ap.

colador: como/hecho un colador(děravý) jako řešeto

como: así comotak jako

como: así como asíjen tak, bez uvážení, tak či tak

como: como si nadajakoby nic bez snahy, úsilí ap.

ejemplo: tomar como ejemplovzít si za příklad, vzít si za vzor

lima: comer como una lima/más que una limajíst jako nezavřený/za tři

limpio: limpio como/más que una patenajako ze škatulky

mucho: como/AmeE a lo muchonanejvýš, maximálně ne více

nada: como si nadajakoby nic lehce, bez odezvy

resultado: dar como resultado algvést k čemu, způsobit co, mít za následek co

talmente: talmente comojakoby, tak jako, stejně jako

a: ¿A cómo está...?Kolik stojí...?, Po kolika je... ? kilo ap.

poner: ponerse como un tomatebýt rudý jako rak, být červený jako rajče studem

callar: callarse como un muertomlčet jako ryba, ani nehlesnout, nevydat ani hlásku

cangrejo: como un cangrejojako rak červený

engañar: engañar como a un chinodostat, podvést, vzít na hůl

mandar: como mandan los cánonesjak zákon káže podle pravidel

máquina: trabajar como una máquinapracovat jako stroj dobře a rychle

máquina: ser como una máquinabýt jako stroj chovat se automaticky

mula: ser terco como una mulabýt (tvrdohlavý jako) mezek

mula: trabajar como una muladřít jako mezek

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: buď jak buďsea como sea, en todo caso

hnát se: hnát se jako blázencorrer como un loco

jak: jak ... taktanto ... como, como ... así

jak: jak se zdácomo parece

jak: jak by ne souhlascómo no

jak: hned jakno bien, como

jako: tak jakoasí como

jako: jakobycomo si

jako: jakoby nic bez snahy, úsilí ap.como si nada

jako: tak ... jakotan(to) ... como

jako: tak jakotal como

jako: jako napříkladcomo por ejemplo

jako: jako doma cítit se ap.como en (su) casa, přen. a todos anchos

jakoby: jakoby niccomo si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosa

každý: jako každýcomo todo el mundo, como todos, hovor. como cualquier hijo de vecino

libo: Jak je libo.Como quiera/guste.

možnost: až jako poslední možnostcomo el último recurso, en el último caso

opilý: expr. být opilý namolestar (borracho) como una cuba, estar hecho una equis

památka: dát na památkudar como recuerdo

pant: mlít pantemsoltar la tarabilla, hablar como un descosido/más que una cotorra, cotorrear

prohnaný: být prohnaný jako liškaser astuto como un zorro

překvapit: přen., hovor. velmi nemile překvapitcaer como una bomba

slušet: chovat se jak se slušícomportarse como es debido

smrtelně: smrtelně bledýpálido como la muerte

tak: (tak) jak... tak(tal) como... así

tak: tak... jakotan... como

tolik: tolik... jakotanto... como

vykulit: vykulit oči kdoponer algn los ojos como platos, salirse a algn los ojos de las órbitas

vynadat: řádně vynadat komuponer como un trapo a algn