Hlavní obsah

cómo

Příslovce

  1. ¿cómo? jak?¿Cómo estás?Jak se máš?, Jak se vede?
  2. proč
  3. prosím?, jakže? nerozumím

Vyskytuje se v

alma: como alma que lleva el diablojako namydlený blesk, tryskem odejít ap.

arte: (como) por arte de magiajako mávnutím kouzelného proutku

así: así comotak jak..., stejně jako...

botica: haber de todo, como en boticamít co hrdlo ráčí, být od všeho něco

caer: caer como moscas/chinches(padat) jako mouchy houfně

canon: como mandan los cánonesjak se sluší a patří

casa: como Pedro por su casajako doma chovat se ap.

choto: estar como una chotabýt střelený/trhlý/praštěný

churro: como churrosjako nic, snadno

cómo: ¿a cómo?za kolik, po kolika dotaz na cenu

crecer: crecer como la espumarůst před očima, růst jako z vody

debido: como es debidojak se sluší (a patří)

diablo: como alma que lleva el diablojako by mu za patami hořelo

dios: como Dios mandajaksepatří

dos: como dos y dos son cuatrojako že jedna a jedna jsou dvě potvrzení výroku ap.

ensalmo: (como) por ensalmorychle, v mžiku, než bys řekl švec

espuma: crecer como (la) espumarůst před očima

lechuga: como una lechugajako řípa, jako rybička

llover: como llovido (del cielo)(jako) blesk z čistého nebe, zčistajasna

lugar: a como dé lugarjakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jak

magia: (como) por arte/obra de magiazáhadně, nevysvětlitelně, jako kouzlem

mandar: como Dios mandajaksepatří

mínimo: como mínimoalespoň, přinejmenším, minimálně

molino: comulgar con/tragarlas como ruedas de molinouvěřit úplně všemu

no: cómo nosamozřejmě, jistě kladná odpověď

perro: como el perro y el gatojako pes a kočka nesnášet se

pez: estar como pez en el aguabýt jako ryba ve vodě

pólvora: correr/extenderse como la pólvorašířit se jako požár

querer: como quiera quejakkoliv

ser: como seajakkoli

si: como si/lo mismo que sijakoby, jako by

tal: tal como(stejně) tak, jak to říkám ap.

tan: tan... como...tak... jako...

tomate: ponerse como un tomatezrudnout studem ap.

tren: estar como un trenbýt fešák atraktivní ap.

colador: como/hecho un colador(děravý) jako řešeto

como: así comotak jako

ejemplo: tomar como ejemplovzít si za příklad, vzít si za vzor

lima: comer como una lima/más que una limajíst jako nezavřený/za tři

limpio: limpio como/más que una patenajako ze škatulky

mucho: como/AmeE a lo muchonanejvýš, maximálně ne více

nada: como si nadajakoby nic lehce, bez odezvy

talmente: talmente comojakoby, tak jako, stejně jako

a: ¿A cómo está...?Kolik stojí...?, Po kolika je... ? kilo ap.

poner: ponerse como un tomatebýt rudý jako rak, být červený jako rajče studem

callar: callarse como un muertomlčet jako ryba, ani nehlesnout, nevydat ani hlásku

cangrejo: como un cangrejojako rak červený

engañar: engañar como a un chinodostat, podvést, vzít na hůl

máquina: trabajar como una máquinapracovat jako stroj dobře a rychle

mula: ser terco como una mulabýt (tvrdohlavý jako) mezek

buď: sea lo que fuere, sea como sea, en todo casobuď jak buď

být: sea como sea, en todo casobuď jak buď

hnát se: correr como un locohnát se jako blázen

jak: tanto ... como, como ... asíjak ... tak

jako: así comotak jako

jakoby: como si nada, hovor. como quien oye llover, como quien no quiere la cosajakoby nic

každý: como todo el mundo, como todos, hovor. como cualquier hijo de vecinojako každý

libo: Como quiera/guste.Jak je libo.

možnost: como el último recurso, en el último casoaž jako poslední možnost

opilý: estar (borracho) como una cuba, estar hecho una equisexpr. být opilý namol

památka: dar como recuerdodát na památku

pant: soltar la tarabilla, hablar como un descosido/más que una cotorra, cotorrearmlít pantem

prohnaný: ser astuto como un zorrobýt prohnaný jako liška

překvapit: caer como una bombapřen., hovor. velmi nemile překvapit

slušet: comportarse como es debidochovat se jak se sluší

smrtelně: pálido como la muertesmrtelně bledý

tak: (tal) como... así(tak) jak... tak

tolik: tanto... comotolik... jako

vykulit: poner algn los ojos como platos, salirse a algn los ojos de las órbitasvykulit oči kdo

vynadat: poner como un trapo a algnřádně vynadat komu

zázrak: como de milagrojako zázrakem

zčervenat: ponerse como un tomatezčervenat jako rak

černý: ser negro como el carbónexpr. být černý jako uhel

člověk: Me siento como nuevo.Cítím se jako nový člověk.

dobré: Se despidieron como amigos.Rozešli se v dobrém.

dokořán: con los ojos como platospřen. s očima dokořán udiveně

doma: Siéntase como en casa.Buďte tu jako doma.

důkaz: en prenda/como prueba de alg, para demostrar algjako důkaz, na důkaz čeho

agua: como aguajako vody/smetí/máku, habaděj, mraky

hrdlička: Son como dos tortolitos.přen. Jsou jako dvě hrdličky.

jakkoli: Sea como sea., kniž. Sea como fuere.Ať je tomu jakkoli.

nejvýš: esperar diez minutos como máximopočkat nejvýš deset minut

nic: como si nadajako by nic

obyčejně: como siemprejako obyčejně

poulit: abrir los ojos como platospoulit oči překvapením ap.

pozorovatel: asistir a alg como observador účastnit se čeho jako pozorovatel

skála: firme como una rocapevný jako skála

skrz: empaparse, přen. calarse hasta los huesos, quedar/estar como/hecho una sopapromoknout skrz naskrz

třtina: temblar como un flanpřen. třást se jako třtina

vysvětlit: No sabía cómo explicárselo.Nevěděl, jak si to vysvětlit.

vyvalit: poner los ojos como platosvyvalit oči

zvědavý: Tengo curiosidad por saber cómo acabará.To jsem zvědav, jak to dopadne.

beran: ser terco como una mula (vieja)být tvrdohlavý jako beran

blecha: como un niño con zapatos nuevosšťastný jak blecha

blesk: como un relámpago/un rayo/una flechajako blesk rychlý

buřt: gordo como una morcillatlustý jako buřt

čistý: (como) llovido del cielo(jako) blesk z čistého nebe, zčistajasna

déšť: como la mala hierbajako houby po dešti

dřít: currar como un chinodřít jako mezek

dudek: dormir como una marmotaspát jako dudek

dudy: parecerse como un huevo a una castañabýt (jako) nebe a dudy

duha: beber como una esponjapít jako duha

důlek: tener algn los ojos como platoslézt komu oči z důlků

dva, dvě: como dos y dos son cuatrojakože dvě a dvě jsou čtyři

ementál: agujereado como un coladorděravý jako ementál

hlava: cabizbajo, como un guantese sklopenou hlavou

hodinky: ser como un relojbýt přesný jako hodinky

houba: crecer como setas/hongosrůst jako houby po dešti