Hlavní obsah

mucho

Přídavné jméno

  1. hodně, mnohocon mucho gustovelmi rád, s potěšením/radostí, milerád
  2. muchos mnozí

Přídavné jméno

  1. Mucho gusto. Těší mě., Rád /vás poznávám. při představování

Vyskytuje se v

desear: dejar mucho que desearmít (hodně) daleko k dokonalosti

mucho: muchosmnozí

ni: ni con muchoani zdaleka

afán: con mucho afánvelice usilovně, se zápalem

gusto: Mucho gusto.Těší mě. při představování

sesera: tener mucha seserapálit to komu

alegrar: Me alegra mucho que...Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...

gracia: Muchas gracias.Díky moc.

pretensión: tener muchas pretensionesmít velké ambice

abarcar: Quien mucho abarca, poco aprieta.Kdo chce příliš mnoho, nemívá nic.

: por mucho queať... sebevíc

brzy: poco después, no mucho despuésbrzy nato

dračka: haber mucha venta de algjít co na dračku

hrát si: gastar mucho oropelpřen. hrát si na boháče

chuť: con ganas, de buena gana, con mucho gustos chutí něco udělat

léto: durante muchos añosdlouhá léta

méně: mucho menosmnohem méně

nedávný: no hace mucho (tiempo)v nedávné době

paráda: con toda pompa, por todo lo alto, con mucho aparatose vší parádou okázale

pěkně: muchas graciaspěkně děkuji

potěšení: con mucho gusto, con agrados potěšením

povyk: Mucho ruido y pocas nueceslit. Mnoho povyku pro nic W. Shakespeare

s, se: con mucho gustos radostí

strávit: entretenerse con alg, pasar mucho tiempostrávit mnoho času nad čím

těšit: Encantado/Encantada., Mucho gusto.Těší mě. při seznamování

výsost: mucho, absolutamente, totalmentena výsost velice

ani: No mucho.Ani ne.

bavit: Me gusta mucho ..., Me encanta ...Moc mě baví ...

dávno: Hace mucho que lo sé.To vím už dávno.

děkovat: Muchas gracias.Děkuji mnohokrát.

doznat: experimentar muchos cambiosdoznat četných změn

drzý: Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.Je strašně drzý.

hlad: tener (mucha) hambremít (velký) hlad

hodně: tener mucha suertemít hodně štěstí

hrozně: Quisiera mucho ...Hrozně rád bych ...

když: Si me invita, iré con mucho gusto.Když mě pozve, ráda půjdu.

líto: Lo siento., Lo lamento mucho., ¡Qué pena!Je mi to líto.

litovat: Lo siento mucho.Velice lituji.

mít: tener muchas cosas que hacermít toho moc na práci

mnohem: mucho mejormnohem lépe

mnoho: Lee mucho.Mnoho čte.

mnohokrát: Muchas gracias.Děkuji mnohokrát.

moc: Me gusta mucho.Moc se mi líbí.

mockrát: Muchas gracias.Mockrát děkuji.

nerad: Siento mucho molestarle.Velmi nerad vás obtěžuji.

nezbývat: No nos queda mucho tiempo.Nezbývá nám moc času.

rád: De nada., No hay de qué., Con mucho gusto.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

radost: con mucho gusto, con placers radostí

rušno: Aquí hay mucha marcha.Je tu rušno.

řada: en muchos (de los) casosv řadě případů

snést: aguantar mucho, přen.,expr. aguantar carros y carretashodně toho snést

spát: tener algn mucho sueño, expr. dar/entrar la modorra a algnzačít se chtít strašně spát komu

stát se: Con mucho gusto.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

těšit se: Tengo muchas ganas de verte.Těším se na tebe.

třeba: Hay que tener mucho valor para eso.Je na to třeba spousta odvahy.

vedro: Tengo mucho calor.Je mi vedro.

velice: Lo siento mucho.Je mi to velice líto.

velký: una fortuna, mucho dinero , mucha pasta expr. velké peníze

víc: mucho másmnohem víc

vlhko: Hay mucha humedad.Je hodně vlhko.

vyžadovat: Exige/Requiere mucho tiempo.Vyžaduje to hodně času.

zamlouvat se: Eso no me gusta mucho.To se mi moc nezamlouvá.

žrát: Mi coche traga mucho.Moje auto hrozně žere.

čas: No por mucho madrugar amanece más temprano.Dočkej času jako husa klasu.

kronika: (Ya) Tiene muchos kilómetros recorridos.Je (to) živá kronika. o člověku

lví: tener mucho corazónmít lví srdce

plný: tener mucho trabajomít plné ruce práce

srdce: tener mucho corazónmít lví srdce být statečný

těžký: ganar mucha pastavydělávat těžké peníze

všechen, všechna, všechno: Lo poco agrada y lo mucho enfada.Všeho moc škodí.

bemol: tener (tres/muchos) bemolesmít háček