Hlavní obsah

firmar

Vyskytuje se v

auténtico: firma auténticaověřený podpis

estampar: estampar su firma/sello en algpodepsat co/dát razítko na co

firme: tierra firmepevnina, pevná zem

tierra: tierra firmekontinent, pevnina, souš

alianza: firmar la alianzapodepsat smlouvu

legalización: legalización de la firmaověření podpisu

arch: pliego de firmaspodpisový arch

podpis: firma falsafalešný podpis

pozor: cuadrarse, ponerse en posición de firme(s)voj. postavit se do pozoru

půda: tierra firmepevná půda pevnina

vzor: modelo de firmapodpisový vzor

ověření: verificación de la firmaověření podpisu

pevný: voluntad firmepevná vůle

předložit: presentar a la firmapředložit k podpisu

skála: firme como una rocapevný jako skála

suchý: tierra firmepřen. suchá země souš, pevnina

uzavřít: firmar un contratouzavřít smlouvu

mašina: trabajar de firmejet jako mašina vytrvale pracovat ap.

sedlo: mantenerse firmesedět pevně v sedle