Hlavní obsah

saber

Vyskytuje se v

media: no saber de la misa la medianevědět nic/ani ň

qué: no quéněco, cosi

qué: qué yoco já vím, nevím, asi

sobra: saber de sobra algmoc dobře vědět co, být si velmi dobře vědom čeho

llegar: llegar a saberdozvědět se, zjistit

lo: No lo sé.Já nevím.

apretar: Sabe dónde le aprieta el zapato.Ví, kde ho bota tlačí.

hlava: vědět z hlavysaber de memoria

lístek: okvětní/kališní lístekpétalo/sépalo

pokud: pokud vímque yo sepa

prd: vědět o čem prdno saber ni papa de alg

vědět: Kdo ví!¡Quién sabe!

vědět: Copak já vím!¡Qué yo!

vědomost: Na vědomost se dává...Hágase saber...

aby: Říkám ti to, abys to věděl.Te lo digo para que lo sepas.

ani: Ani nevím.Pues, no lo sé.

dávno: To vím už dávno.Hace mucho que lo sé.

doslech: Vím to z doslechu.Lo de oídas.

dozvědět se: Dozvěděl jsem se, že...Me enteré de que..., Llegué a saber que...

jistě: Vím to jistě.Lo con seguridad.

kdyby: Kdybych to věděl, řekl bych ti to.Si lo supiera, te lo diría.

mít: To bys měl vědět.Deberías saberlo.

nazpaměť: umět nazpaměťsaber de memoria

ona: Ona to ví.Ella lo sabe.

plavat: Neumím plavat.No nadar.

umět: Neumím plavat.No nadar.

určitý: nevědět nic určitéhono saber nada concreto

vědět: Víš to jistě?¿Lo sabes con seguridad?

vy: Vy to nevíte?¿Vosotros no lo sabéis?

vysvětlit: Nevěděl, jak si to vysvětlit.No sabía cómo explicárselo.

zacházet: naučit se zacházet s počítačemaprender a saber manejar el ordenador

zajímat: Zajímalo by mne, jestli...Me gustaría saber si..., Me pregunto si...

známost: uvést ve známostdifundir, dar a saber, expandir

známý: Je známo, že ...Es conocido que ..., Se sabe que ...

znát: Neznám cestu.No llegar., No conozco el camino.

zvědavý: To jsem zvědav, jak to dopadne.Tengo curiosidad por saber cómo acabará.

beton: vědět na betonsaber a ciencia cierta

bič: umět co jako když bičem mrskásaber alg al dedillo

bota: Ví, kde ho tlačí bota.Sabe dónde le aprieta el zapato.

člověk: Člověk nikdy neví.Uno nunca sabe.

matný: mít jen matnou představuoír campanas y no saber dónde

moct: Nemohu sloužit. nevímNo lo sé.

oko: nevědět, kam s očimano saber donde poner los ojos

otáčet se: umět se otáčet neztratit sesaber apañárselas

propadnout se: (moci se) propadnout hanbou kdocaérsele la cara de vergüenza a algn, no saber a donde meterse algn

vědomí: podle mého nejlepšího vědomí a svědomía mi mejor saber y entender