Hlavní obsah

málo

Číslovka

  • poco, escasomálo mlékapoca lecheMáme málo peněz.Tenemos poco dinero.příliš málodemasiado poco

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

méně: mnohem méněmucho menos

méně: více či méněmás o menos

propečený: málo propečenýpoco cocido/asado/hecho

být: Ovoce je málo.Hay poca fruta.

méně: méně kvalitníde calidad inferior

nejméně: co nejménělo menos posible

nejméně: Tys toho donesl nejméně.Eres el que ha traído menos.

nejméně: nejméně důležitýde menor importancia

peníze: Mám málo peněz.Tengo poco dinero.

vyletět: málem vyletět kdo z kůžedar un ataque a algn, estar algn fuera de sí