Hlavní obsah

bueno

Citoslovce

  • ¡(pero) bueno! no teda! překvapení ap.

Vyskytuje se v

bien: de bien en mejorčím dál lépe se dařit ap.

bueno: ¡(pero) bueno!no teda! překvapení ap.

dicho: mejor dicholépe řečeno, spíše

dios: a la buena de Diosnazdařbůh

fe: buena fedobrý úmysl

hacer: hacer buenas migas con algndobře si rozumět, být zadobře s kým

hora: a buena hora mangas verdespozdě bycha honiti

lid: en buena lidpo dobrém

lugar: en buen lugarv příznivé situaci, v dobrém rozpoložení

malo: por (las) malas o por (las) buenaspo dobrém nebo po zlém

más: a más y mejorpořádně hodně, hodně, moc

mejor: a lo mejormožná, třeba

miga: hacer buenas/malas migasdobře/špatně se snášet

obra: buena obradobrý skutek

parte: llevar la mejor/peor partebýt ve výhodě/v nevýhodě

partido: ser un buen partidobýt dobrá partie pro sňatek

pasar: pasar a mejor vidaodejít na onen svět, zemřít pokažená věc ap.

recaudo: a buen recaudov dobrých rukou

uso: estar en buen usobýt v dobrém stavu oblek ap.

ventura: a la (buena) venturanazdařbůh

visto: dar el visto buenoschválit, povolit, přijmout

cabo: cabo de Buena Esperanzamys Dobré naděje

causar: causar buena impresión a algnpůsobit dobrým dojmem na koho

criar: criarse en buena cunanarodit se v lepší rodině zámožné

fama: buena/mala famadobrá/špatná pověst

grado: de (buen) gradoochotně, rád

humor: estar de buen/mal humormít dobrou/špatnou náladu

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

modo: buenos modosdobré vychování, zdvořilost

nueva: la buena nuevadobrá zpráva, náb. radostná zvěst o narození Krista, jeho učení

rapapolvo: echar un (buen) rapapolvo a algn(řádně) vynadat, dát kartáč komu, zdrbat, sjet koho

suerte: buena suerteštěstí

augurio: buen auguriodobré znamení

buen: Hace buen tiempo.Je pěkně.

expectativa: tener buenas expectativas de algmít dobré vyhlídky na co

gente: Juan es buena gente.Juan je dobrý člověk.

intención: tener buena/mala intenciónmít dobré/špatné úmysly

lo: lo mejorto nejlepší

planta: tener buena plantabýt urostlý

precio: a buen precioza dobrou cenu

tiempo: Hace buen/mal tiempo.Je hezky/ošklivo.

tragaderas: tener buenas tragaderasvšechno sežrat naivně uvěřit

hambre: pořek. A buen hambre no hay pan duro.Hlad je nejlepší kuchař.

pinta: tener buena pintavypadat dobře

či: o mejor dichoči spíše

dobré: por las buenas o por las malaspo dobrém nebo po zlém

dobrý: con buena intención, con buenas intencioness dobrým úmyslem

chuť: con ganas, de buena gana, con mucho gustos chutí něco udělat

lépe: mejor dicholépe řečeno

lidé: gente de buena voluntadkniž. lidé dobré vůle

máta: hierbabuena , yerbabuena , hierba buenamáta klasnatá

míra: buena medida dobrá míra

mít: tener buena suertemít štěstí

naděje: cabo de Buena Esperanzamys Dobré naděje

nálada: estar de buen/mal humor, estar de buenas/malasmít dobrou/špatnou náladu

nebo: por (las) malas o por (las) buenaspo dobrém, nebo po zlém

nejlepší: el mejor de todosnejlepší ze všech

obrátit se: hacerse mejor, mejorarseobrátit se k lepšímu

od, ode: al tanteo, a bulto, a ojo (de buen cubero)od oka odhadem

odhad: al/ por tanteo, a ojo (de buen cubero)odhadem

odpoledne: Buenas tardes.Dobré odpoledne.

po: por las buenas o por las malaspo dobrém nebo po zlém

pocit: tener una buena impresión de algmít dobrý pocit z čeho

pověst: tener buena famamít dobrou pověst

rozumět: llevarse bien con algn, přen., hovor. hacer buenas migas con algndobře si rozumět s kým

štědrý: Noche BuenaŠtědrý večer

v, ve: estar de buen/mal humorbýt v dobré/špatné náladě

večer: Buenas tardes.Dobrý večer. pozdrav

vykonat: hacer una obra buenavykonat dobrý skutek

z, ze: de buenas a primerashovor. z ničeho nic náhle

způsob: modales buenos/refinadosdobré/vybrané způsoby

aby: Te deseo que te mejores pronto.Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.

by: Sería mejor si ...Bylo by lepší, kdyby ...

být: Hacía buen tiempo.Bylo pěkně.

cítit se: Ya me siento mejor.Už se cítím lépe.

co: cuanto más tanto mejorčím více tím lépe

dojem: dar buena impresión a algnudělat dobrý dojem na koho

hezky: Hace buen tiempo.Je hezky.

hodit se: hacer buena pareja con algnhodit se ke komu

hodný: ser bueno con algnbýt na koho, ke komu hodný

jitro: Buenos días.Dobré jitro.

kamera: premio a la mejor fotografíacena za nejlepší kameru

mnohem: mucho mejormnohem lépe

mnoho: mucho mejoro mnoho lepší

možná: A lo mejor vuelvo mañana.Možná se zítra vrátím.

než: Es mejor que...Je to lepší než...

noc: Buenas noches.Dobrou noc.

paměť: tener buena memoria para algmít dobrou paměť na co

aldaba: tener buenas aldabasmít protekci/známosti, mít vlivného strýčka, mít vlivné příbuzné

patřit: Pertenece a los mejores ...Patří k nejlepším ...

pěkně: tener buen aspectovypadat pěkně jídlo, situace ap.

popovídat si: Tuvimos una buena charla.Pěkně jsme si popovídali.

pořádný: buen trozo de carnepořádný kus masa

pozice: tener la mejor posición de salidamít nejvýhodnější startovní pozici

přání: los mejores deseospřání všeho nejlepšího

přát: Le deseo lo mejor.Přeji vám vše dobré.

rád: Mejor no.Raději ne.

snést: soportar lo bueno y lo malo, přen.,expr. estar a las duras y las madurassnést dobré i zlé

stránka: tomar las cosas por el lado buenobrát věci z lepší stránky