Hlavní obsah

causar

Vyskytuje se v

causa: a/por causa de algkvůli čemu, z důvodu, na základě čeho

fatiga: causar fatigaunavit, vyčerpat

formal: causa formalformální stránka věci

admiración: causar admiraciónvzbudit úžas

causa: causa y efectopříčina a důsledek

causa: sin causabez důvodu, bezdůvodně

escándalo: dar/causar escándalobudit pohoršení

furor: hacer/causar furorvyvolat vlnu šílenství, mít úspěch, stát se senzací

depresivně: působit depresivněcausar depresión

kauza: práv. soudní kauzacausa judicial

příčina: ling. příslovečné určení příčinycomplemento circunstancial de causa

určení: příslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínkycomplemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condición

vliv: vlivem čehopor causa de alg, debido a alg

zmatek: vyvolat/způsobit zmatekproducir/causar confusión

zmatek: nadělat zmatek v čemcausar un caos en alg

obtíž: být na obtíž komuobtěžovat molestar a algn, překážet causar dificultades a algn

tázat se: tázat se po příčině čehopreguntar por la causa de alg

způsobit: Bylo to způsobeno ...Fue causado por ...