Hlavní obsah

dlouho

Příslovce

  1. (dlouhou dobu) mucho tiempoJak dlouho trvá... ?¿Cuánto dura...?jak dlouho?¿cuánto tiempo?jak dlouho už?¿cuánto tiempo hace?tak dlouho až...hasta que...
  2. (dávno, odedávna) mucho tiempo

Vyskytuje se v

dlouhý: onda largafyz. dlouhá vlna

jak: ¿Cuánto tiempo?Jak dlouho?

košile: camisa de mangas largaskošile s dlouhými rukávy

krátit: matar el tiempo, bavit se entretenersekrátit si dlouhou chvíli

léto: durante muchos añosdlouhá léta

přihrávka: enviar un pase largodát dlouhou přihrávku

samohláska: vocal breve/largakrátká/dlouhá samohláska

dost: bastante tiempodost dlouho

o: ser un metro más largobýt o metr delší

očekávaný: Llegó el momento tanto tiempo esperado.Přišel ten tak dlouho očekávaný okamžik.

potrvat: ¿Cuánto tiempo durará eso?Jak dlouho to potrvá?

rukáv: de mangas largas/cortass dlouhými/krátkými rukávy

trvat: ¿Cuánto dura el vuelo?Jak dlouho trvá let?

zdržet se: ¿Cuánto tiempo te quedas?Jak dlouho se zdržíš?

chvíle: aburrirsemít dlouhou chvíli nudit se

natáhnout se: caer redondo, medir el suelonatáhnout se jak široký, tak dlouhý

nechat: dar un plantón a algnnechat na sebe dlouho čekat koho

široký: caer redondonatáhnout se jak dlouhý tak široký

trať: Es una carrera a largo plazo.Je to běh na dlouhou trať.

vedení: ser de corto entendimientomít dlouhé vedení pomalu chápat

alcance: de gran alcancevelkého dosahu, voj. dlouhého doletu střely ap.

camisa: camisa de manga larga/cortakošile s dlouhým/krátkým rukávem

largo: fyz. onda largadlouhá vlna

manga: manga corta/larga/tres cuartoskrátký/dlouhý/tříčtvrteční rukáv

plazo: a largo plazodlouhodobý, v dlouhém horizontu, dlouhodobě

camiseta: camiseta de manga larga/cortatričko s dlouhým/krátkým rukávem

entrado: hasta muy entrada la nochedlouho do noci

dlouho: ¿cuánto tiempo?jak dlouho?