Hlavní obsah

abajo

Příslovce

  1. dolůcuesta abajoz kopce, ze svahurío abajopo proudu řeky
  2. dole
  3. níže

Vyskytuje se v

abajo: podabajo de

boca: (ležící) na břišeboca abajo

agua: po řece dolů, s proudem, po voděagua abajo

cabeza: hlavou dolůcabeza abajo

cuesta: z/do kopcecuesta abajo/arriba

ver: viz níževéase más abajo

břicho: leh na břišeposición boca abajo

hlava: hlavou dolůcabeza abajo

pata: od hlavy k patě úplně, kompletde (los) pies a (la) cabeza, de arriba abajo

poloha: poloha na břišeposición boca abajo, med. posición decúbito prono

prohledat: prohledat odshora dolůregistrar de arriba abajo

proud: plout po proudu/proti prouduir río abajo/arriba

přejet: přejet od hlavy až k patěrevisar de arriba abajo

dole: na straně 8 doleen la página 8 abajo

dolů: dolů z kopcecuesta abajo

kopec: z/do kopcecuesta abajo/arriba

ležet: ležet na břiše/zádech/bokuestar boca abajo/boca arriba/de costado

od, ode: prohlížet si od hlavy k patěmirar de (los) pies a (la) cabeza/de arriba abajo

svrchu: svrchu dolů prohlédnout si co ap.de arriba abajo, de alto a bajo

plocha: být na šikmé plošeir cuesta abajo, tambalear