Hlavní obsah

cuesta

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

cuesta: a cuestasna zádech, na bedrech něco nést ap.

ojo: costar/valer un ojo de la carastát majlant/nekřesťanské peníze, být strašně drahý

triunfo: costar un triunfostát hodně námahy

abajo: cuesta abajoz kopce, ze svahu

arriba: cuesta arribado kopce

: cueste lo que cuesteať to stojí cokoli/co to stojí

do: cuesta arribado kopce

vrch: carrera cuesta arribasport. závody do vrchu

cokoli: Cueste lo que cueste.Ať už to stojí cokoli.

dolů: cuesta abajodolů z kopce

kolik: ¿Cuánto cuesta?Kolik to stojí?

kopec: cuesta abajo/arribaz/do kopce

ležet: estar boca abajo/boca arriba/de costadoležet na břiše/zádech/boku

stát: ¿Cuánto cuesta/vale/es?Kolik to stojí?

vymstít se: Eso te costará caro., Sufrirás las consecuencias.To se ti vymstí.

z, ze: bajar la cuestajít z kopce

záda: llevar a la espalda/a cuestasnést na zádech

cena: a toda costa, cueste lo que cuesteza každou cenu

jmění: costar alg un ojo de la carastát celé jmění co

krk: Le costará el pellejo.To ho bude stát krk.

plocha: ir cuesta abajo, tambalearbýt na šikmé ploše

práce: No hay atajo sin trabajo., Quien algo quiere, algo le cuesta.Bez práce nejsou koláče.

předražený: costar un ojo de la cara, costar un riñón/pastónbýt předražený

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj