Hlavní obsah

cena

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (peněžní hodnota) precio m, coste mvelkoobchodní/maloobchodní cenaprecio m al por mayor/al por menorcena za kusprecio m por piezaza každou/jakoukoliv cenua cualquier precioza žádnou cenua ningún preciocena dohodouprecio m a convenir/negociable
  2. (význam, důležitost) valor m, importancia f
  3. (smysl) sentido m
  4. (odměna) premio mNobelova cena (míru)premio m Nobel (de la Paz)cena útěchypremio m de consolación

Vyskytuje se v

consolación: premio de consolacióncena útěchy

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

costo: costo fijopevná cena

cualquier: a cualquier precioza každou cenu, mermomocí

fábrica: precio de fábricavelkoobchodní cena

importe: por importe deve výši, v hodnotě, v ceně

tope: precio topemaximální cena

unitario: precio unitariojednotková cena

aproximado: precio aproximadopřibližná cena

asequible: a un precio asequibleza dostupnou/přijatelnou cenu

precio: a buen precioza dobrou cenu

cena: precio a convenir/negociablecena dohodou

dohoda: precio a convenircena dohodou

kus: precio por piezaekon. cena za kus

mír: Premio Nobel de la PazNobelova cena míru

nákupní: precio de compranákupní cena

pohyb: fluctuación de preciosekon. pohyb cen kolísání

poslední: náb. poslední večeře Páněúltima cena del Señor

pozbýt: perder valor, desmerecer, depreciarsepozbýt cenu

bezkonkurenční: precios sin competenciabezkonkurenční ceny

dohodnout se: acordar el preciodohodnout se na ceně

kamera: premio a la mejor fotografíacena za nejlepší kameru

kupní: precio /contrato de comprakupní cena/smlouva

lidový: precios económicoslidové ceny

nabídkový: precio de ofertanabídková cena

přebrat: recoger el premiopřebrat cenu

přemrštěný: precio excesivopřemrštěná cena

rozumný: por un precio razonableza rozumnou cenu

stanovit: ajustar el preciostanovit cenu dohodnout

vařit: vařit večeřihacer/preparar la cena

vysoký: pagar un alto precio por algzaplatit vysokou cenu za co