Hlavní obsah

cena

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (peněžní hodnota) precio m, coste mvelkoobchodní/maloobchodní cenaprecio m al por mayor/al por menorcena za kusprecio m por piezaza každou/jakoukoliv cenua cualquier precioza žádnou cenua ningún preciocena dohodouprecio m a convenir/negociable
  2. (význam, důležitost) valor m, importancia f
  3. (smysl) sentido m
  4. (odměna) premio mNobelova cena (míru)premio m Nobel (de la Paz)cena útěchypremio m de consolación

Vyskytuje se v

dohoda: precio a convenircena dohodou

kus: precio por piezaekon. cena za kus

mír: Premio Nobel de la PazNobelova cena míru

nákupní: precio de compranákupní cena

pohyb: fluctuación de preciosekon. pohyb cen kolísání

pozbýt: perder valor, desmerecer, depreciarsepozbýt cenu

bezkonkurenční: precios sin competenciabezkonkurenční ceny

dohodnout se: acordar el preciodohodnout se na ceně

kamera: premio a la mejor fotografíacena za nejlepší kameru

kupní: precio /contrato de comprakupní cena/smlouva

lidový: precios económicoslidové ceny

nabídkový: precio de ofertanabídková cena

přebrat: recoger el premiopřebrat cenu

přemrštěný: precio excesivopřemrštěná cena

rozumný: por un precio razonableza rozumnou cenu

stanovit: ajustar el preciostanovit cenu dohodnout

vysoký: pagar un alto precio por algzaplatit vysokou cenu za co

cena: precio a convenir/negociablecena dohodou