Hlavní obsah

mír

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (opak války) paz fholubice mírupaloma f de la pazNobelova cena míruPremio m Nobel de la Pazdýmka mírupipa f de la pazcírk. boží mírpaz f de Dios
  2. (dohoda o ukončení války) paz f, tratado m de paz, reconciliación fseparátní mírpaz f por separadovestfálský mírTratado m de Paz de Westfalia
  3. (klid) paz f, tranquilidad f, sosiego m

Vyskytuje se v

cena: Nobelova cena (míru)premio Nobel (de la Paz)

do: do jisté míryen cierta medida

holubice: holubice mírupaloma de la paz

míra: šaty na míruvestido a medida

míra: do jisté míryen cierta medida

na: šaty na míruvestido a medida

váha: váhy a mírypesos y medidas

vyvádět: vyvádět z mírysacar de sus casillas, sacar de quicio, desconcertar

vyvést: vyvést z mírysacar de sus casillas, desconcertar

závod: Závod míruCarrera de la Paz

určitý: do určité míryhasta cierto punto

ušitý: ušitý na míru oblek ap.hecho a medida

dýmka: vykouřit s kým dýmku mírucompartir una pipa de paz con algn

míra: uvést věci na pravou míruponer las cosas en su punto, poner los puntos sobre las íes

pravý: uvést věci na pravou míruponer las cosas en su punto

adverbio: adverbio de cantidad/modo/tiempopříslovce míry/způsobu/času

cierto: en cierta medidado jisté míry

cintura: medida cinturaobvod pasu, míry v pase

paz: paloma de la pazholubice míru

paz: hacer las pacesuzavřít (s)mír, smířit se